Новости

Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de elaborare a CBTM 2025-2027

Ministerul Finanțelor anunță că a demarat procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2025-2027), care reprezintă documentul de planificare a politicilor publice pentru o perioada de trei ani, se actualizează anual și stă la baza elaborării proiectului de buget pentru anul viitor.

 

Conform acestui document, Guvernul stabilește prioritățile de politici publice pentru o perioada de trei ani și asigură operaționalizarea prevederilor Planului național de dezvoltare, elaborat întru atingerea obiectivelor stabilite în Strategia națională de dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”, Programul de activitate al Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană”, Planul naţional de acţiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 – 2027, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027,  alte strategii, documente de politici naționale.

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor invită toate persoanele interesate să prezinte propuneri pentru elaborarea documentului respectiv, în special în partea ce ține de politica bugetară, fiscală şi vamală, precum și administrarea fiscală şi vamală.
 

Propunerile înaintate urmează să vizeze domeniile de competență a Ministerului Finanțelor, în principal (i) finanțele publice, (ii) impozite și taxe, (iii) vamal conform următorului model:

1. Propunerile pentru modificarea  actelor normative;

2. Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare;

3. Propunerile de modificare. Expunere explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare, inclusive impactul financiar asupra bugetelor Intrarea în vigoare a propunerilor de modificare;

4. Fiecare propunere prezentată urmează a fi însoţită de calcule care să exprime impactul financiar asupra bugetelor, precum şi, după caz, o evaluare cantitativă şi calitativă (beneficii/costuri) efectuată conform metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.

 

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 15 februarie, la adresele corina.alexa@mf.gov.md și nina.rotaru@mf.gov.md.

 

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

393 просмотры

Дата публикации:

01 Февраль /2024 15:44

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

consultari publice | CBTM

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon