Монитор ГНС

Modificări în Codul fiscal privind TVA și examinarea cazului de încălcare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat informează că începând cu data de 22 noiembrie curent au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind taxa pe valoare adăugată, aprobate prin Legea nr. 325 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II) publicată în Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent.

 

Astfel, mărfurile autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale și reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare, vor fi scutite de TVA fără drept de deducere. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul va fi obligat să calculeze și să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.

 

Legea mai prevede că subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate și în cazul dispunerii de bonuri fiscale, emise de echipamentele de casă și de control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru procurările a căror valoare în fiecare bon nu depășește suma de 2000 de lei, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 mii de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).

 

În același timp, se majorează suma neachitată a obligațiilor fiscale care nu vor fi considerate restanță față de BPN, de la 100 lei până la 500 lei inclusiv.

 

O altă prevedere a legii respective este că o ședință de examinare a cazului de încălcare fiscală poate fi desfășurată fără întrunirea fizică a participanților. Ședința va putea fi organizată prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. În acest sens vor fi utilizate doar mijloace electronice de comunicare și programe informatice corespunzătoare, care asigură percepția vizuală și auditivă a tuturor participanților în timp real și permit efectuarea înregistrărilor video și audio.

 

Totodată, începând cu 22 noiembrie, curent, pentru persoanele fizice legea prevede diminuarea plafonului obligației fiscale aferente contestațiilor care pot fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal: de la 500.000 la 250.000 de lei - pentru agenții economici și de la 250.000 la 125.000 de lei  - pentru persoanele fizice.

 

Precizăm că legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar în termen de 6 luni de la data publicării, Guvernul urmează să aducă actele sale normative în conformitate și să aprobe actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

899 просмотры

Дата публикации:

27 Ноябрь /2023 11:25

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

Codul fiscal | T.V.A

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon