Новости

Modificările la Codul transporturilor rutiere, publicate

Legea nr. 423 din 22 decembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transporturilor rutiere) care prevede excluderea din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Cod) a noțiunii „foaia de parcurs”, a fost publicată în Monitorul oficial marți 6 februarie anul curent și va intra în vigoare la expirarea a 30 de zile de la data publicării (cu excepția unor prevederi menționate în lege).

 

Conform noilor prevederi ale Codului, competențele de elaborare, aprobare și modificare a programului de transport interraional sunt transferate de la organul central de specialitate la Agenția Națională Transport Auto. Totodată, sunt stabilite expres atribuțiile consiliilor raionale în contextul necesității organizării transportului rutier contra cost în trafic raional, respectiv stabilirea competențelor și atribuțiilor Președintelui raionului organizării transportului rutier contra cost în trafic raional.

 

Completările publicate stabilesc, că în cazul condițiilor de notificare va fi exclusă din Lista documentelor informația care deja se conține în sistemele informaționale ale Agenției Naționale Transport Auto: informația privind inspecția tehnică, certificate de competență profesională etc. Totodată au fost reglementate relațiile dintre operatorii de transport rutier și prestatorii de servicii de autogară prin introducerea unor prevederi clare privind interacțiunea dintre aceste entități, inclusiv statutul acestora, precum și partea financiară a relațiilor.

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 423/2023 va fi revizuită politica tarifară în domeniul transporturilor rutiere și serviciilor conexe, prin stabilirea competențelor de aprobare a tarifelor, inclusiv revizuirea listei serviciilor pentru care tarifele urmează a fi reglementate de stat.

 

Modificările mai prevăd lansarea Sistemului Informațional „e-Bilet”. Totodată, este specificat că până la lansarea SI vânzarea biletelor va fi realizată la casele de bilete ale autogărilor, de operatorii de transport rutier care deservesc rutele/cursele, prin terminalele speciale și/sau agenții de vânzare a biletelor, iar în lipsa acestora, biletele vor fi vândute de conducătorul auto sau taxator, cu eliberarea bonurilor fiscale

 

Se așteaptă că implementarea noilor prevederi ale Codului transporturilor rutiere va asigura ridicarea nivelului de siguranță și confort a serviciilor de transport rutier, iar administrarea domeniului urmează a fi descentralizată. Pentru mediul de afaceri modificările urmează șă simplifice activitatea prin reducerea poverii administrative, precum și să stimuleze concurența sănătoasă, în special în cazul serviciilor în regim de taxi.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

628 просмотры

Дата публикации:

07 Февраль /2024 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

modificari | codul transporturilor rutiere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon