Новости

Modificările la Legea bugetului de stat pentru anul curent, aprobate în prima lectură

Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, 9 iunie, proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în prima lectură. 


Conform proiectului, veniturile și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1,406 mld. lei. Respectiv, veniturile se vor majora până la 66,274 mld. lei, iar cheltuielile – până la 84,602 mld. lei. Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli ale bugetului de stat nu vor avea impact asupra soldului (deficitului) bugetului de stat pentru anul 2023, vor fi operate modificări a structurii surselor de finanțare a deficitului bugetului de stat. Astfel, deficitul bugetar rămâne neschimbat față de cel aprobat și va constitui 18,327 mld. lei.


Proiectul prevede majorarea cheltuielilor curent cu circa 741 mil.lei, a cheltuielilor capitale cu circa 665, 2 mil.lei sau cu 9,8% față de volumul aprobat initial și a cheltuielior aferente proiectelor finanțate din surse externe cu 30, 8 mil.lei.
Astfel, modificările se referă la majorarea intrărilor de granturi externe și direcționarea acestora spre măsurile de dezvoltare a economiei naționale, în special pentru suplinirea Fondului rutier, Fondului național de dezvoltare regională și locală, Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.


Totodată, începând cu 1 iunie au fost implementate unele măsuri de politică salarială, care și-au găsit reflectarea în proiectul de modificare a bugetului. Astfel, a fost stabilită valoarea de referință în mărime de 3000 lei pentru personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, din aparatele centrale ale ministerelor, Cancelaria de Stat, șefii/șefii adjunci ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei, secretarii adjuncți ai Guvernului și secretarii generali adjuncți ai ministerelor și secretarii de stat. Totodată, s-a stabilit valoarea de referință de 3600 lei penru prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru, ministru, agentul guvernamental și secretarul general al Guvernului.


Proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2023 va fi prezentat spre aprobare în cea de-a doua lectură.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Парламент Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

760 просмотры

Дата публикации:

09 Июнь /2023 10:04

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

buget

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon