Новости

Modificările la Legea contabilității și raportării financiare aprobate în lectura a doua

Parlamentul, în cadrul ședinței plenare din 9 noiembrie, a aprobat în a doua lectură proiectul modificărilor la Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare (Legea nr. 287/2017), elaborat în scopul armonizării legislației din domeniul contabilității și auditului și în vederea transpunerii Directivei (UE) 2021/2101 în ceea ce privește prezentarea de către anumite întreprinderi și sucursale de informații privind impozitul pe profit.

 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, din 1 ianuarie 2025, alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 287/2017 va fi completat cu două noțiuni noi: „entitate – mamă de cel mai înalt rang – entitate-mamă al celui mai mare grup de entități” și „entitate autonomă – entitate care nu face parte dintr-un grup”.

 

Totodată, legea menționată va stabili că entitatea autonomă (care nu face parte dintr-un grup) care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce vor depăși 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit urmează să includă: descrierea activităților principale ale entității; veniturile din vânzări; profitul (pierderea) până la impozitare; cheltuielile privind impozitul pe venit; impozitul pe venit achitat; profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune; profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți. Entitatea autonomă nu va prezenta informațiile privind impozitul pe venit dacă va desfășura activitate economică exclusiv în RM.

 

Proiectul aprobat mai prevede că entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului.

 

Informațiile privind impozitul pe venit vor include datele (denumirile entităților grupului și descrierea activităților principale; veniturile din vânzări; profitul (pierderea) până la impozitare; cheltuielile privind impozitul pe venit; impozitul pe venit achitat; profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune; profitul nerepartizat (pierderea neacoperită)) prevăzute la art.30 alin.(7) din Legea nr. 287/2017 (cu care va fi completată legea) și se vor prezenta în valuta țării în care este înregistrată entitatea-mamă de cel mai înalt rang.

 

În condițiile în care entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile corespunzătoare, entitatea-fiică va prezenta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezenta parțial sau nu va prezinta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicație clară şi motivată în acest sens.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1179 просмотры

Дата публикации:

09 Ноябрь /2023 10:40

Catalogul tematic

Подоходный налог | Бухгалтерский учет

Ключевые слова

Contabilitate | impozit pe venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon