Новости

Modificările operate în Normele metodologice de evidență contabilă în sistemul bugetar

În Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, în temeiul Ordinului ministrului Finanțelor nr. 100/2023, au fost operate un șir de modificări importante. Pentru a oferi practicienilor mai multe detalii aferente ultimelor intervenții de ordin normativ la acest capitol, în ediția „monitorului fiscal FISC.md” din februarie va fi publicat articolul „Normele metodologice de evidență contabilă în sistemul bugetar, revizuite” elaborat de Tatiana Railean.

 

Mai întâi de toate autorul atrage atenția că la data publicării în Monitorul Oficial (30 noiembrie 2023) a OMF nr. 100/2023 au intrat în vigoare modificările cu privire la:

 

 • ajustarea prevederilor contabile în raport cu modificările cadrului normativ în vigoare;
 • unele precizări cu privire la evidența mijloacelor fixe și calcularea amortizării la activele nemateriale;
 • modul de utilizare a materialelor de construcții la efectuarea reparației curente și capitale;
 • modul de contabilizare a operațiunilor de aprovizionare centralizată.

 

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, au fost puse în aplicare modificările ce țin de:

 

 • introducerea unor noi Note contabile - borderouri cumulative și completarea/ajustarea formularelor rapoartelor și informațiilor financiare (formele FD-041, FD-045, FD-045a, FD-046);
 • precizarea modului de contabilizare a costului bunurilor procurate în valută străină, cu restituirea ulterioară a TVA;
 • introducerea subconturilor noi pentru reflectarea diferenței de curs valutar, precum și modalitatea de contabilizare a operațiunilor respective;
 • decontări reciproce aferente plăților părintești;
 • precizări cu privire la corespondența conturilor pentru calcularea plaților aferente prestațiilor sociale ale angajatorilor;
 • introducerea subcontului nou pentru reflectarea operațiunilor de transmitere/primire la reorganizarea autorităților/instituțiilor bugetare;
 • introducerea/modificarea subconturilor extrabilanțiere.

 

Atragem atenția, că analiza subiectelor enumerate va fi accesibilă doar deținătorilor unui abonament al „monitorului fiscal FISC.md”.  

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

542 просмотры

Дата публикации:

07 Февраль /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости | Бухгалтерский учет

Ключевые слова

metodologie | evidenţa contabilă | sistem bugetar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon