Новости

Modul de înscriere provizorie în Registrul de stat al agenților economici din Transnistria, revizuit

Pentru înscrierea provizorie în Registrul de stat (Registru), agenții economici din Transnistria vor prezenta Agenției Servicii Publice (ASP) cererea privind înscrierea provizorie în Registrul, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat; copia actului de constituire și/sau a certificatului de înregistrare, după caz; extrasul din registru ce reflectă situația la zi; informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; documentul ce confirmă achitarea taxei pentru înscrierea provizorie în Registrul de Stat.

 

În cadrul ședinței din 14 august anul curent Guvernul a aprobat proiectul modificărilor la HG nr. 815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri și servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din Transnistria, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.

 

După cum a fost anunțat în cadrul prezentării modificărilor, acestea au fost elaborate în scopul eficientizării procesului de prestare a unor servicii publice calitative întreprinzătorilor din raioanele de est ale țării, cu aducerea treptată a activității acestora la rigorile cadrului normativ național şi uniformizarea cerințelor comercial-economice pe ambele maluri ale Nistrului.

 

Odată cu intrarea în vigoare a proiectul aprobat, HG nr. 815/2005 va fi completată cu noi prevederi care vor stabili că în cazul în care datele înscrise provizoriu în Registru se vor modifica, agentul economic din Transnistria va fi obligat, în termen de 30 de zile, să prezinte ASP cererea privind modificarea datelor; copia actului ce confirmă modificarea datelor; extrasul ce reflectă situația la zi; documentul ce confirmă achitarea taxei pentru modificarea datelor.

 

Pentru confirmarea modificării datelor înscrise provizoriu în Registru, ASP va elibera agentului economic din Transnistria extrasul din Registrul, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. De asemenea, pentru excluderea din Registru, agentul economic din Transnistria înscris provizoriu va prezenta ASP o cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

700 просмотры

Дата публикации:

15 Август /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Transnistria

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon