Новости

Noi cerințe privind plasarea pe piață a produselor alimentare

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de lege privind facilitarea activității din domeniul alimentar, ce are ca scop protecția sănătății consumatorului, plasarea pe piață a produselor alimentare sigure și calitative prin reglementarea noilor cerințe de certificare. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.

 

În primul rând, proiectul prevede că producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor, vor ține evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Registrele date sunt înregistrate și sigilate la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din raza de activitate a producătorului agricol care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor.

 

Este important de menționat că înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și va constitui document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.

 

În același timp, agenții economici care pe lângă activitățile care se supun autorizării

sanitare veterinare, practică și operațiuni de export, vor fi supuși autorizării sanitare veterinare de către inspectorii subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor în comun cu reprezentanții aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 

O altă modificare ține de certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor, care devine contraplată – 150 lei, fiind emis pe un termen nelimitat.

 

Totodată, în cazul în care operatorul din domeniul alimentar consideră sau are motive întemeiate să considere că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, procesat, fabricat sau distribuit nu satisface cerințele de siguranță, el inițiază imediat procedurile de retragere a produsului alimentar de pe piață și informează în acest sens Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în maxim 24 ore din momentul inițierii procedurii de retragere.

 

Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor va fi completată cu un articol ce va reglementa controlul siguranței și calității produselor alimentare în procesul de producție. Astfel, operatorii din domeniul alimentar ar putea fi obligați, la etapa de producție, să efectueze, pe parcursul fluxului tehnologic, controlul siguranței produselor alimentare, să înregistreze rezultatele acestuia şi să le păstreze pe o perioadă de 1 an de la data-limită de consum sau de la data durabilității minimale, sau de la ultima zi a termenului de valabilitate.  Controlul siguranței produselor alimentare se efectuează în conformitate cu programele de autocontrol, elaborate de operatorii din domeniul alimentar.  Fiecare lot de produse alimentare plasat pe piață este însoțit de un certificat de calitate eliberat de operatorul din domeniul alimentar.

Periodicitatea sau frecvența încercărilor de laborator se vor efectua în baza planului de autocontrol în funcție de: gradul de perisabilitate a produsului alimentar; -numărul punctelor critice de control identificate în procesul tehnologic și indicatorii de siguranță (microbiologici, contaminanți, reziduri).

 

Operatorii din domeniul alimentar prezintă următoarele informații obligatorii în certificatul de calitate, fără a se limita acestea:

  • numele și adresa producătorului/importatorului;
  • numele și adresa operatorului din domeniul alimentar căruia i-a fost expediat produsul alimentar;
  • denumirea produsului;
  • cantitatea de produs livrat;
  • informații privind valabilitatea produselor;
  • condițiile speciale de păstrare;
  • referință la reglementările în domeniul alimentar în baza cărora a fost investigat produsul;
  • referință la raportul de încercări;
  • semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Министерство Сельского хозяйства и Пищевой промышленности | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

441 просмотры

Дата публикации:

24 Март /2023 07:58

Тематика:

Новости

Ключевые слова

siguranta alimentelor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon