Новости

Noi condiții de obținere a dreptului de ședere în RM pentru cetățenii străini

Pentru obținerea dreptului de ședere în Republica Moldova, străinii nu vor mai prezenta autentificarea notarială a declarației privind oferirea spațiului de locuit, fiind nevoie doar de actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, inclusiv contractul de locațiune înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat.

 

Cabinetul de miniștri a votat în ședința din 14 decembrie proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează regimul străinilor în RM.

 

La momentul de față Legea nr. 200/2010 prevede că, pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie, străinul trebuie să adreseze o cerere Biroului Migrație și Azil, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare. Proiectul vine cu diminuarea termenului de depunere a cererii pentru cetățenii statelor Uniunii Europene până la 15 zile calendaristice.

 

Cererea va fi însoțită de actul de identitate național (în original și copie), în temeiul căruia cetățeanul UE a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, certificatul de cazier judiciar sau un alt document cu aceeași valoare juridică, actele de stare civilă. În cazul în care străinul are o ședere legală de cel puțin 2 ani într-o altă țară decât cea a cărei cetățenie o deține, acesta urmează să prezinte certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile statului de reședință, precum și documentul ce confirmă dreptul de ședere. În același timp, dacă în certificatul de cazier judiciar nu este indicat termenul de valabilitate, acesta se consideră valabil pentru o perioadă de șase luni de la data eliberării.

 

În funcție de motivul solicitării, dreptul de ședere provizorie pentru cetățenii statelor UE poate fi acordat pentru o perioadă de 5 ani, în cazul în care solicită argumentat acest termen.

 

Legea nr. 200/2010 se mai completează cu un articol ce va reglementa condițiile privind refuzul acordării sau prelungirii dreptului de ședere provizorie. Aceasta se emite dacă străinul nu întrunește condițiile de intrare în RM, a prezentat documentele întocmite cu abateri sau conțin date false, nu a achitat taxele de stat pentru acordarea dreptului de ședere provizorie sau nu nu a respectat condițiile aferente scopului șederii.

 

Proiectul mai prevede că dreptul de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetățeni ai RM va fi extins individual, fiecărui membru de familie, pentru perioade a câte 5 ani.

 

Totodată, pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare de voluntariat va fi necesară prezentarea raportului anual de activitate al organizației, iar acest drept de ședere se va prelungi pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă străinul întrunește condițiile necesare.

 

Legea va mai fi suplinită cu prevederea conform căreia străinului îi poate fi prelungit dreptul de ședere provizorie în țara noastră, inclusiv, la demersul Președinției, Parlamentului sau Guvernului, autorităților administrației publice centrale și locale, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în RM și organelor de drept în condițiile legii.

 

Totodată, străinii sosiți la muncă în baza contractelor individuale de muncă vor putea ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, anunțate și înregistrate de către beneficiarul solicitant (angajator). În cazul rezilierii contactului individual de muncă înainte de termen, în decurs de 5 zile lucrătoare angajatorul va notifica Biroul Migrație și Azil privind revocarea dreptului de ședere.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

727 просмотры

Дата публикации:

15 Декабрь /2022 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

noutati | cetatenii straini | permis de sedere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon