Новости

Noile reglementări privind operațiunile de plăți și încasări în numerar, în ediția din aprilie a revistei!

 

 La 1 martie anul curent, în Monitorul oficial a fost publicată Legea nr. 34 din 29 februarie 2024 cu privire la decontările în numerar, prevederile căreia se vor aplica din 1 ianuarie anul 2025. În acest context, în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” – nr. 3(87) este publicat un articol amplu despre noile reglementări privind operațiunile de plăți și încasări în numerar, elaborat de Veronica Ursu și Ana Litocenco. În articol sunt descrise aspecte ce vizează: practici și reglementări de utilizare a numerarului în Republica Moldova și în  statele UE; plăți și încasări permise agenților economici și persoanelor fizice spre efectuare în numerar limitat, plăți permise agenților economici și persoanelor fizice spre efectuare în numerar nelimitat, precum și sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 34/2024. Articolul este disponibil în rubrica Practica fiscală.

Tot în această rubrică, în ediția actuală a revistei mai puteți consulta:

 • Modificările operate în formularul Declarației VEN12 pentru anul 2023, autor Iuliana Țugulschi
 • Prețurile de transfer. Principalele prevederi ale legislației, scris de Anastasia Dereveanchina și Anna Gîscă, de la PwC.

În rubrica Contabilitatea practică, vă propunem să consultați următoarele două articole:

 • Бухгалтерский учет для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, scris de Natalia Zlatina;
 • Contabilizarea costurilor de producție fără aplicarea conturilor de gestiune și evaluarea producției în curs de execuție, autori Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima

În rubrica dedicată Sectorului bugetar, veți avea ocazia să consultați un articol despre specificul reevaluării activelor în sistemul bugetar, elaborat de Nadejda Zaporojan, precum și următoarele două articole la fel de importante pentru cei care activează în acest sector:

 • Instituțiile publice sau instituțiile bugetare: organizarea și funcționarea acestora, autor Tatiana Răilean;
 • Sectorul bugetar: contabilizarea cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu – Lidia Tonu

Cei interesați de Sectorul agrar au posibilitatea să consulte articolul „Componența și contabilitatea costurilor indirecte de producție în avicultură” elaborat de Vasile Bucur și Tatiana Țapu.

De asemenea, în ediția din aprilie venim și cu articole relevante pentru cei din Sectorul turismului, care vor putea afla mai multe detalii despre modul de obținere și de utilizare a patentei de întreprinzător de către ghidul de turism, precum și aspecte fiscale în cazul deservirii excursioniste. Articolele sunt elaborate de Nicolae Platon.

În rubrica dedicată Asociațiilor de economie și împrumut este publicat articolul „Guvernanța corporativă – elementul-cheie în asigurarea cadrului de administrare responsabilă, transparentă și eficientă în AEΔ, elaborat de autorii Publicației, Vasile Bucur și Valeriu Iașan.

Începând cu perioada fiscală 2024, entitățile care au aplicat facilitatea prevăzută la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164/1997 sunt obligate să aplice regimul fiscal general stabilit pentru sumă integrală a plăților salariale, cu acordarea scutirilor reglementate în cap. 4 ,,Scutiri și alte deduceri” din Codul fiscal. În acest context, în rubrica dedicată Sectorului IT, este publicat un articol despre impozitarea, începând cu 1 ianuarie 2024, a plăților salariale ale angajaților agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, elaborat de  șefa Direcției impozite directe, SFS, Jana Griciuc.

Tradițional, în rubrica Legislația muncii, venim cu articole importante ce vizează raporturile de muncă, elaborate de autoarea Publicației, Olga Donciu. În ediția actuală sunt publicate:

 • Правовой статус женщин в трудовых отношениях;
 • Garanții juridice acordate salariaților cu statut oficial de pensionar,
 • Concedierea salariatului pentru încălcarea repetată a obligațiilor de muncă.

În rubrica Expert, aveți ocazia să consultați:

 • Concediile acordate părinților adoptivi și declararea de către angajator a acestora, elaborat de Clara Sorocean;
 • Трудовые отношения: бухгалтерский учет и налоговый режим, scris de Ludmila Lapițcaia;
 • Contractul de împrumut. Aspecte fiscale, elaborat de Victoria Belous.

În rubrica Consultații juridice, aveți ocazia să studiați mai multe despre prezentarea dărilor de seamă fiscale în cazul decesului administratorului entității, care este și unicul asociat, într-un articol elaborat de Oleg Lupașco, dar și despre faptele contravenționale pentru care SFS poate sancționa persoana cu funcție de răspundere, într-un alt articol elaborat de Valeria Sorocean.

Încheiem ediția actuală cu rubrica Întrebări și răspunsuri, unde sunt publicate următoarele articole prezentate de Oleg Lupașco:

 • Stingerea prin anulare a obligației fiscale restante, în mărimea onorariului de succes achitat lichidatorului
 • Scoaterea de la evidența fiscală a subdiviziunii neutilizate

Tot aici vă propunem să consultați o serie de articole ce vizează impozitele și taxele locale, elaborate de Ludmila Mițova:

 • Сбор за рекламные устройства в налоговом периоде 2024 года;
 • Определение налогооблагаемой базы по сбору на благоустройство территорий в случае работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком;
 • Условия, в которых реклама на транспортных средствах, не является объектом налогообложения;
 • Ответственность по уплате сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ.

De asemenea, în această rubrică puteți consulta un articol foarte util despre ajustarea costului de intrare al mijlocului fix în cazul primirii reducerii de preț după punerea în funcțiune, scris de autoarea noastră Iulia Țurcan.

 

Dragi prieteni, dat fiind faptul că în luna aprilie, mai exact, la data de 4, marcăm Sărbătoarea profesională a contabilului și auditorului, echipa Publicației transmite reprezentanților acestor profesii, cele mai sincere urări de bine! Vă dorim succes în activitate, realizări remarcabile și apreciere din partea managerilor, colegilor, factorilor de decizie și a întregii societăți, pentru toată munca pe care o faceți cu atâta responsabilitate și dedicație. P.P.”Monitorul fiscal FISC.md” va fi mereu suportul necesar în activitatea Dvs.!

 

Monitorul fiscal FISC.md Nr.3(87) 2024


Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

885 просмотры

Дата публикации:

05 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

revista | Monitorul fiscal FISC.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon