Новости

Normele tehnice pentru autorizarea utilizării garanțiilor în cadrul regimului vamal de tranzit, la consultări publice

Serviciul Vamal anunță despre consultarea publică la proiectul Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice pentru autorizarea utilizării garanțiilor în cadrul regimului vamal de tranzit.

 

Scopul proiectului este punerea în aplicare a articolului 6 alineat (3) din Codul Vamal, potrivit căruia cerințele de date pentru schimbul de informații la depunerea unei cereri pentru emiterea unei decizii vamale, sunt stabilite de Serviciul Vamal. Totodată, prevederile proiectului de ordin reglementează și procedura de depunere a cererii pe suport de hârtie în cazul defecțiunii temporare a sistemului informațional. 

 

De asemenea, proiectul are ca obiectiv elaborarea, în conformitate cu punctele 121, 148 și 150 din Regulamentul de punere în aplicare a prevederilor Codului Vamal, procedurilor corespunzătoare autorizării și utilizării garanțiilor în cadrul regimului vamal de tranzit.

 

Atât autorizarea emiterii garanției izolate sub formă de titluri, cât și a utilizării garanției globale în cadrul regimului vamal de tranzit prezintă numeroase beneficii pentru operatorii economici, în special pentru cei care recurg frecvent la acest regim, cu mențiunea că acest proces se desfășoară printr-o platformă electronică. Printre aceste beneficii se numără: creșterea eficienței și transparenței, economii de resurse, îmbunătățirea accesibilității și oferirea unei experiențe mai bune pentru toți cei implicați în proces.

 

Procedura de utilizare a garanției izolate sub formă de angajament al garantului în cadrul regimului de tranzit, la fel, aduce beneficii semnificative pentru toți actorii implicați, în special pentru operatorii economici mai mici, care utilizează mai rar garantarea operațiunilor de tranzit. Această procedură contribuie la reducerea costurilor și simplificarea procedurilor vamale, eliminând necesitatea obținerii unei autorizații pentru o garanție globală în cazul tranzacțiilor unice. Aceste avantaje contribuie la sporirea competitivității și la stimularea creșterii economice.

 

În context pentru sporirea calității proiectului, autoritatea vamală solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de rigoare până la 22 octombrie 2023, la adresele de e-mail: rodica.cojocari@customs.gov.md sau alexandru.munteanu@customs.gov.md sau la numerele de tel: (022) 574-154, (022) 574-297, la adresa: MD-2065, mun. Chisinau, str. Nicolae Starostenco, 30.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

440 просмотры

Дата публикации:

17 Октябрь /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

tranzit | regim vamal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon