Новости

Noua componență a Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul SFS

Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul nr. 79 din 29 februarie 2024, a aprobat modificări în componența Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul SFS.

Conform Ordinului, a fost instituit Consiliul de solutionare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în următoarea componență:

  1. Victoria Belous – directoare adjunctă, președinta Consiliului;
  2. Valeria Sorocean – șefă a Direcției generale expertiză juridică;
  3. Reprezentatul Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto din Republica Moldova (APOTA);
  4. Reprezentantul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova;
  5. Reprezentantul Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova)

 

Membru supleant a fost desemnat Sergiu Arhirii, șef al Direcției generale conformare, SFS.

Precizăm, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în activitatea sa, Consiliul are următoarele atribuții:

a) examinează contestațiile depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal;

b) examinează actele aferente cazului;

c) ține evidența și sistematizează deciziile emise în Consiliu;

d) depistează situații care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat și le prezintă spre examinare Consiliului național de soluţionare a disputelor în domeniul controlului de stat.

 

Amintim, prin Legea nr. 325 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II), publicată în Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent, au fost aprobate modificări la Codul fiscal, inclusiv ce vizează activitatea Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal și anume -  stabilirea că mediul asociativ în cadrul consiliilor va avea pondere de cel puțin 50% din totalul membrilor. Astfel, art. 2741, art. 3, (lit. b) din Codul fiscal, prevede că, Consiliul de soluţionare a disputelor este format din:

a) șefii direcţiilor cu atribuţii de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, precum şi ai subdiviziunii juridice, desemnaţi de directorul Serviciului Fiscal de Stat;

b) reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal, în proporție de cel puțin 50% din componența Consiliului, dar nu mai puțin de 3 reprezentanți. Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

424 просмотры

Дата публикации:

01 Март /2024 13:22

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

componenta | servicii.fisc.md | Consiliu Fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon