Официальный монитор

Acte publicate în Monitorul Oficial din 14 iunie 2019

Mâine, 14 iunie 2019, va ieși de sub tipar nr. 192-202 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1169-VIII, 31 mai 2019).
Curtea de Conturi publică
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 32, 24 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018 (nr. 39, 21 mai 2019).
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice (nr. 274, 29 mai 2019).
 • Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender (nr. 286, 29 mai 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 291,11 iunie 2019).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 61 din 12 mai 2014 (nr. 86, 31 mai 2019).
 • Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 87, 4 iunie 2019).
 • Ordin сu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 88, 4 iunie 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz” (nr. 91, 7 iunie 2019).
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică:
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 81-T-05, 29 mai 2019)
Biroul Național de Statistică publică:
 • Indicii preţurilor de consum
 • Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (nr. 28, 7 mai 2019)
Comisia Națională a Pieței Financiare publică:
 • Extras din hotărârea nr.23/1 din 10 iunie 2019 referitor la suspendarea licenței Societății Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” SRL
 • Extras din hotărârea nr.23/3 din 10 iunie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BAS ASIG” SRL
 • Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/10, 10 iunie 2019).
 • Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 23/11, 10 iunie 2019).
 • Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/12, 10 iunie 2019).
 • Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/13, 10 iunie 2019).
Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă şi control publică:
 • Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2019, 31 mai 2019)

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2419 просмотры

Дата публикации:

13 Июнь /2019 14:30

Catalogul tematic

Новости | Monitorul oficial

Ключевые слова

Monitorul Oficial | acte | Hotarire de Guvern

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon