Официальный монитор

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 12 aprilie 2019

Mâine, 12 aprilie 2019, va ieși de sub tipar nr. 132-138 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate (nr. 198, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005 (nr. 200, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind platforma de interoperabilitate (MConnect) (nr. 211, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la radierea unor întreprinderi de stat (nr. 213, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 214, 3 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 218, 3 aprilie 2019).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 62, 5 aprilie 2019).
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 50-T-03, 29 martie 2019).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului publică
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 50-T-03, 29 martie 2019).
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină publică
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 50-T-03, 29 martie 2019).
Serviciul Vamal publică
 • Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”(nr. 126-O, 22 martie 2019).
 • Ordin cu privire la clasificarea pipotelor (nr. 150-O, 3 aprilie 2019).
Comisia Națională a Pieței Financiare publică
 • Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE „USBA” SA (nr. 14/3, 8 aprilie 2019).
 • Hotărâre referitor la retragerea licenţelor unor AEÎ (nr. 14/9, 8 aprilie 2019).
 • Hotărâre privind administratorul, redactorul-șef al Ediției Periodice ”Capital Market” (nr. 14/13, 8 aprilie 2019
Serviciul Fiscal de Stat publică
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 93 din 01.03.2019 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat” (nr. 156, 2 aprilie 2019).
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 166, 8 aprilie 2019)

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Официальный Монитор РМ

2963 просмотры

Дата публикации:

11 Апрель /2019 14:30

Catalogul tematic

Новости | Monitorul oficial

Ключевые слова

Monitorul Oficial | acte | Guvern | legi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon