Официальный монитор

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 25 octombrie 2019

Mâine, 25 octombrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 310-313 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:
 • Lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 129, 19 octombrie 2019)
 • Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai organizațiilor teritoriale ale Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1306-VIII, 18 octombrie 2019).
 • Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Direcției Situații Excepționale, municipiul Edineț, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1301-VIII, 16 octombrie 2019)
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1064/2016 cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri” (nr. 478, 18 octombrie 2019)
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind crearea, menținerea, dezvoltarea, gestionarea și finanțarea fondului genetic de culturi agricole (nr. 480, 18 octombrie 2019)
 • Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova (nr. 487, 23 octombrie 2019)
 • Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi (nr. 488, 23 octombrie 2019)
 • Hotărâre pentru modificarea punctului 28 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 (nr. 490, 23 octombrie 2019)
 • Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda privind asistenţa reciprocă și cooperarea în domeniul vamal (nr. 496, 23 octombrie 2019)
 • Hotărâre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 498, 23 octombrie 2019)
 • Dispoziție cu privire la organizarea procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (nr. 235-d, 22 octombrie 2019).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei: Ministerul Economiei și Infrastructurii publică:
 • Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A.”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 254 , 11 octombrie 2019)
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică publică:
 • Hotărâre privind extinderea duratei de aplicare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale nr. 678 din 22.08.2014 (nr. 360/2019, 4 octombrie 2019)
Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale publică:
 • Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg 04-000257, 11 octombrie 2019)
. Banca Națională a Moldovei publică
 • Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 245, 26 septembrie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 246, 26 septembrie 2019).

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2368 просмотры

Дата публикации:

24 Октябрь /2019 14:55

Catalogul tematic

Новости | Monitorul oficial

Ключевые слова

Monitorul Oficial | acte | legi | Hotarare de Guvern | Ordin

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon