Официальный монитор

Citim în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 2018

În Monitorul Oficial Nr. 27-32 (6422-6427) de mâine, 26 ianuarie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus în domeniul securității sociale (nr. 585-VIII, 18 ianuarie 2018). • Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securității sociale (nr. 586-VIII, 23 ianuarie 2018) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari (nr. 63, 28 noiembrie 2017) În Partea IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual (nr. 70, 22 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018 (nr. 71, 23 ianuarie 2018). • Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 (nr. 72, 23 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 73, 24 ianuarie 2018) • Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017 (nr. 84, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 85, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la unele instituții rezidenţiale (nr. 86, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (nr. 87, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 88, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018 (nr. 89, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (nr. 92, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor pentru negocierea proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale (nr. 93, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea și angajarea cetățenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilități din Statul Israel și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 94, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007 (nr. 96, 24 ianuarie 2018). • Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 (nr. 97, 24 ianuarie 2018) În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publica: • Ordin cu privire la modificarea Raportului de performanță1, aprobat prin Ordinul nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului” (nr. 149, 19 decembrie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază (nr. 160, 26 decembrie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 162, 28 decembrie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2017 (nr. 06, 10 ianuarie 2018). • Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (nr. 08, 15 ianuarie 2018). • Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (nr. 09, 15 ianuarie 2018). • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 10, 15 ianuarie 2018). • Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 13, 19 ianuarie 2018). Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale al Republicii Moldova şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină publică: • Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 (nr. 1131/658A, 29 decembrie 2017)Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova publică: Serviciului Fiscal de Stat publică: • Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 19, 18 ianuarie 2018). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 399-410 (6322-6333) de mâine, 17 noiembrie 2017 îl găsiți aici (ro, ru).

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Официальный Монитор РМ

4063 просмотры

Дата публикации:

25 Январь /2018 12:00

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon