Официальный монитор

Citim în Monitorul Oficial din 30 martie 2018

În Monitorul Oficial nr. 108-112 (6503-6507) de mâine, 30 martie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 1, 16 martie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei • Decret privind aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) (nr. 648-VIII, 26 martie 2018) • Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare (nr. 649-VIII, 26 martie 2018. În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională (nr. 253, 27 martie 2018) • Hotărîre cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, precum și a Instrucţiunii privind modul de aplicare a Listei și de confirmare a stagiului special (nr. 256, 27 martie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1090 din 18 decembrie 2017 (nr. 257, 28 martie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008 (nr. 258, 28 martie 2018. • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 264, 28 martie 2018). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 265, 28 martie 2018. • Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 21 aprilie 2010 (nr. 268, 28 martie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului de Control al Prim-ministrului (nr. 269, 28 martie 2018). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizaţiile necomerciale (nr. 270, 28 martie 2018). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 275, 28 martie 2018). • Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (nr. 278, 28 martie 2018). În PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 61, 14 martie 2018). • Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 71, 26 martie 2018). • Ordin (nr. 73, 28 martie 2018). • Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare (nr. 74, 28 martie 2018) Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 435. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Codului de guvernanță corporativă (nr. 14/1, 19 martie 2018) Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30 decembrie 2014 (nr. 161, 27 martie 2018). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 108-112 (6503-6507) de mâine, 30 martie 2018, îl găsiți aici (ro,ru).

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

4600 просмотры

Дата публикации:

29 Март /2018 16:15

Тематика:

Новости

Ключевые слова

MO | legislatie | Hotarire de Guvern | SFS | Ministerul Finanţelor | Modificare | ordin SFS | ordinu MF

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon