Официальный монитор

Despre modificări şi completări în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat

La 7 august, curent, a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 481 din 05.08.2015 prin care au fost operate modificări şi completări în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.929 din 15.08.2006 după cum urmează. În conformitate cu punctele 2 şi 3 din Regulamentul menţionat, plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Potrivit prevederilor Legii nr. 123 din 29.05.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, beneficiarul este în drept să desemneze prestatorul de servicii de plată, care la rîndul său, încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. În prezent beneficiarii au desemnat ca prestatori de servicii de plată băncile: Moldova Agroindbank. Moldinconbank, Victoriabank, Fincombank, Energbank şi Eximbank prin intermediul cărora se distribuie prestaţiile acestora. Conform punctelor 19 şi 30 din acealaşi Regulament, plata pensiei sau alocaţiei prin intermediul conturilor bancare ale beneficiarilor, deschise de prestatorii de servciii de plată desemnaţi se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filialele (agenţiile) prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăşi trei ani. La expirarea termenului menţionat, beneficiarul actualizează informaţia prin prezentarea copiei biletinului de identitate la filialele (agenţiile) prestatorilor de servicii de plată, în caz contrar plata pensiei sau alocaţiei se suspendă. În caz dacă beneficiarii au desemnat ca prestator de servicii de plată ÎS “Poşta Moldovei”, aceştia urmează să depună cererea respectivă la CTAS de la locul de trai, al cărei valabilitate este fără termen.


via | www.cnas.md

2263 просмотры

Дата публикации:

13 Август /2015 10:30

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Modificare | completare | Regulamentul | modul de plata | pensiile | asigurări sociale de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon