Официальный монитор

Ediţia Monitorului Oficial din 15 decembrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 434-439 (6357-6362) de mâine, 15 decembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege privind activitatea băncilor (nr. 202, 6 octombrie 2017) şi decretul pentru promulgarea ei. • Lege pentru modificarea şi completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (nr. 216, 23 noiembrie 2017) şi decretul pentru promulgarea ei. Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 32a/2017 pentru controlul constituţionalităţii pct.3/1 din Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală și a Hotărârii Guvernului nr.1460 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 (volumul serviciilor medicale și tarifele pentru acestea) (nr. 34, 31 martie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 266 alineatul (2) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (sancțiunea pentru neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) (nr. 68, 27 iunie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287/2 alineatul (3) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere) (nr. 78, 27 iulie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin. (1) şi a alin. (2) din art. 869 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nulitatea dobânzilor excesive în contractele de împrumut) (nr. 80, 6 septembrie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Anexei nr. 3 la Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 (penalităţile stabilite de contractulmodel) (nr. 81, 6 septembrie 2017) Curtea de conturi publică: • Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raportul anual 2016) (nr. 49, 9 octombrie 2017) În Partea IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1063, 11 decembrie 2017) • Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 834 din 7 iulie 2008 (nr. 1064, 12 decembrie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul facilitării comerțului pentru perioada 2018 – 2020 (nr. 1065, 12 decembrie 2017) • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2016 (proiectul „Iniţiativa sanitaţie”) (nr. 1074, 13 decembrie 2017). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1080, 13 decembrie 2017). • Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1081, 13 decembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1082, 13 decembrie 2017). • Hotărîre cu p rivi re la aloca rea mijloacelo r financia re din buge tul de s ta t (n r . 1083 , 13 decembrie 2017). • Hotărîre pentruaprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România (nr. 1084, 13 decembrie 2017) În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 139, 16 noiembrie 2017). • Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 143, 23 noiembrie 2017). • Ordin cu privire la stabilirea razelor de deservire pentru trezoreriile regionale (nr. 144, 27 noiembrie 2017) Serviciul Vamal publică: • Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone introduse în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești şi a mărfurilor aflate în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova (nr. 446-O, 1 noiembrie 2017). • Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 502-O, 4 decembrie 2017). Biroul Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum. Consiliul Concurenţei publică: • Decizie (nr. ASR–53, 2 noiembrie 2017) Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (nr. 481, 1 decembrie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 434-439 (6357-6362) de mâine, 15 decembrie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Официальный Монитор РМ

3594 просмотры

Дата публикации:

14 Декабрь /2017 14:40

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Monitorul Oficial | legea | Hotarare de Guvern | Ministerul Finanţelor | SFS | serviciu vamal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon