Официальный монитор

Noi reguli pentru persoane fizice, care transmit altor persoane în posesie şi/sau în folosinţă proprietatea imobiliară

În Monitorul Oficial din 14 august 2015, a fost publicat Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, prin care a fost modificată şi completată anexa nr. 1 "Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal", aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal" nr.693 din 26.12.2007. Respectiv, punctul 1 al Recomandării a suferit modificări de redacție, prin indicarea asupra cui se răsfrâng prevederile acesteia, și anume asupra persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară. Anterior era indicat textul exact al art.901 alin.(34) din Codul fiscal. Totodată, dacă anterior, persoana fizică sau reprezentantul legal al acesteia, care încheia un contract de locațiune (arendă, uzufruct), obiectul căruia se află într-o localitate diferită de cea în care aceasta își are domiciliul, înregistra contractul de locațiune la inspectoratul teritorial în raza căruia se afla bunul imobiliar care face obiectul contractului de locațiune, conform noilor modificări, acesta va înregistra contractul de locațiune (arendă, uzufruct) la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia îşi are domiciliu de bază persoana fizică. Prin urmare, conform noii redacții a pct. 11 din Recomandare, IFS teritorial, care a recepționat contractul de locațiune(arendă, uzufruct), va fi obligat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia să-l transmită în baza cererii depuse de persoana fizică (reprezentantul legal) la organul fiscal teritorial în raza căruia se află bunul imobil dat în locațiune (arendă, uzufruct). În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliul de bază, contractul de locațiune (arendă, uzufruct) se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia este amplasat bunul imobil transmis în locațiune (arendă, uzufruct). De asemenea, a fost aprobat și un nou model a cererii privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct). Toate modificările efectuate la Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, intră în vigoare din data de 14 august 2015 (momentul publicării). Prin Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, au fost efectuate modificări de redacție și în Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 „Cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere" și anume în textul expus la colonița 5 din rândurile 1.2, 1.6, 3.1, 4.1 din anexa nr.3 „Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător", sintagma "și/sau" a fost substituită cu sintagma "și". Prezentele modificări intră în vigoare din data de 14 august 2015, data publicării. Notă: Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

via | www.contabilsef.md

3782 просмотры

Дата публикации:

02 Сентябрь /2015 15:58

Тематика:

Физическое лицо

Ключевые слова

persoana fizică | proprietate | imobil

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon