Новости

Peste 1 mie de contestații au fost depuse la ANSC în anul 2023

Pe parcursul anului precedent, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a soluționat 927 de contestații, fiind finalizate cu pronunțarea a 846 de decizii, conform Raportului anual de performanță al Agenției pentru anul 2023, ce urmează a fi aprobat de Parlament.

 

Astfel, conform Raportului, la Agenție au fost depuse, în total în anul precedent, 1012 contestații, dintre care 94,4% sunt aferente procedurilor de achiziții publice și 7,6% aferente procedurilor de achiziții sectoriale. Ca pondere, din totalul contestațiilor depuse 49,6% se referă la procedurile de achiziție a bunurilor, 38,7% - lucrări și 11,7% - servicii. Contestațiile formulate sunt aferente achizițiilor organizate de 408 entități contractante, numărul autorităților contractante, procedurile cărora au fost contestate în anul 2023 s-a micșorat cu 1,2% comparativ cu anul 2022.

 

În anul 2023 numărul contestațiilor depuse s-a diminuat cu 2,2%, în comparație cu anul 2022, iar termenul mediu de soluționare în fond a contestațiilor constituie 18,63 zile lucrătoare (termenul legal de soluționare în fond a contestației fiind de 20 zile lucrătoare, cu posibilitatea de a fi prelungit cu 10 zile).

 

Totodată, în anul 2023, din cele 1012 contestații depuse, au fost retrase de către operatorii economici 121 de contestații sau 11,9% din numărul total.

 

În funcție de tipul/obiectul contractului de achiziție publică, cel mai mare număr de contestații formulate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică au ca obiect execuția de lucrări și reparații. Numărul acestora, în comparație cu perioada anului 2022, s-a micșorat cu 136.

 

Datele statistice arată că valoarea estimată a procedurilor de achiziție publică contestate de către operatorii economici în anul 2023 este de 4,8 mld. lei, ceea ce reprezintă o scădere de 19,5% față de perioada similară a anului 2022.

 

Din punct de vedere al distribuției pe unități administrativ-teritoriale, potrivit raportului, mun. Chișinău se menține pe primul loc în ceea ce privește numărul contestațiilor formulate, însă, numărul acestora s-a micșorat cu 11,9%, iar Bălți se menține pe locul 2, o creștere peste 11,7% (2023 - 38 contestații, 2022 - 34 contestații).

 

Conform Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv.

 

Totodată, potrivit Ghidului pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, reieșind din prevederile Legii nr.131/15 privind achizițiile publice, ANSC examinează contestațiile depuse pe marginea procedurilor de achiziții publice care cad sub incidența legii prenotate, ceea ce prezumă faptul că, contractele care se încadrează în excepțiile reglementate la art. 5, nu cad sub aria de competență a ANSC.  În același timp, nici contractele cu o valoare de până la 200 000 mii lei fără TVA pentru bunuri și servicii și 250 000 lei fără TVA pentru lucrări nu cad în sfera de activitate a ANSC.

 

Operatorul economic poate sesiza ANSC în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestații în termen de:

  • 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință de actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fi e atribuit este egală cu sau mai mare decât 2 300 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de lucrări;
  • 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință de actul autorității contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fi e atribuit este mai mică decât 2 300 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii și 90 000 000 de lei fără TVA pentru contractele de achiziții publice de lucrări.

 

Contestația online poate fi depusă aici.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

316 просмотры

Дата публикации:

22 Май /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

comisie parlamentara | achizitii publice | contestatii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon