Новости

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024 propus pentru consultări

Modificarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu revizuirea Nomenclatorului actelor permisive, a Legii nr.62/2022 cu privire la publicitate, revizuirea cadrului normativ aferent lichidării benevole a afacerii, modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 sunt acțiuni planificate pentru anul viitor.

 

Cancelaria de Stat anunță că a inițiat elaborarea proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, care poate fi consultat aici până la 6 noiembrie.

 

De asemenea, conform Planului propus, este prevăzută și aprobarea unor acte normative noi, cum ar fi:

  • proiectul de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
  • hotărârea de Guvern cu privire la instituirea unei scheme tranzitorii de ajutor de stat în temeiul Legii nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere
  • hotărârea de Guvern cu privire la acordarea titlului de parc industrial
  • hotărârea de Guvern privind Programul de etransformare a sectorului public
  •  proiectul de lege privind contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale consumatorilor
  • Hotărârea de Guvern cu privire la raportarea de către Serviciul Vamal referitor la controalele efectuate în ceea ce privește siguranța şi conformitatea produselor
  • proiectul de lege privind libera circulație și recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal
  •  hotărârea de Guvern privind Sistemul de Cunoaștere și Inovare în Agricultură
  •  hotărârea de Guvern privind anumite categorii de bunuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontier

 

Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024 a fost elaborat de Cancelaria de Stat în baza propunerilor prezentate de ministere, autoritățile publice din subordinea Guvernului, alte autorități administrative centrale, precum și Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Concurenței și Centrul Național Anticorupție

 

În total pentru anul 2024 sunt planificate 530 de acțiuni normative, inclusiv 128 reprezintă proiecte de legi, 394 – proiecte de hotărâri ale Guvernului, 8 – documente de politici publice. Din totalul acțiunilor planificate, 286 (54%) reprezintă acțiuni care urmăresc implementarea criteriilor de aderare la UE. Comparativ cu anul 2023 nivelul de planificare a angajamentelor care urmăresc implementarea acțiunilor cu relevanță UE a crescut cu 32%, acțiunile respective vizând proiecte de transpunere în legislația națională a acquis-ului UE.

 

Costul total de elaborare a actelor normative planificate în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024 se estimează la circa 37,3 mil. lei. Resursele financiare respective preponderent reprezintă costurile administrative ce vor fi suportate de autorități în procesul de elaborare a proiectelor actelor normative planificate, acestea fiind prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2024-2026 și propuse pentru proiectul bugetului anului 2024, precum și resursele din asistența tehnică a partenerilor de dezvoltare.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

429 просмотры

Дата публикации:

27 Октябрь /2023 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

plan de actiuni

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon