Новости

Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025: creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților

Simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale, dezvoltarea noului Sistem Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și stabilirea unui regim fiscal simplificat pentru microîntreprinderi sunt doar unele măsuri prevăzute în Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și este propus pentru consultări publice până la 24 ianuarie curent.

 

Planul reprezintă principalul document care stabilește prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru o perioadă de trei ani și conține direcțiile prioritare și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice ale țării.

 

Unul din obiectivele1 generale ale Planului se referă la creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților, pentru realizarea căruia autoritățile prevăd tranziția la un sistem fiscal simplu, universal, just și cu derogări minime, care să elimine motivațiile de evaziune a contribuabililor și de abuz din partea autorităților fiscale, precum și dezvoltarea și capitalizarea instrumentelor pentru facilitarea tranziției la ocuparea formală prin intermediul mecanismelor de suport pentru afaceri.

 

Sunt prevăzute mai multe acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului, cum ar fi: creșterea exportului strugurilor de masă cu cel puțin 20%, sporirea valorii exportului de produse vitivinicole cu cel puțin 30%, majorarea suprafețelor cu plante aromatice și etero-oleaginoase cu 15%, sporirea producerii în sectorul lapte, carne și miere de albini cu 30%, majorarea suprafețelor cultivate cu pomușoare cu 20% și creșterea procesării în domeniul agroalimentar cu 30%.

 

În același timp, se planifică până în tr.IV din anul 2025 creșterea cu 15% anual a afacerilor agricole active dotate cu sisteme de producere a energiei regenerabile, precum și finanțarea a 30 de proiecte ce vizează diversificarea activităților economice în mediul rural.

 

Totodată, autoritățile planifică să simplifice cerințele tehnice și sanitare pentru a sprijini dezvoltarea unor afaceri, cum ar fi producerea și procesarea produselor agroalimentare la scară mică (fructe, legume, produse lactate, carne de pasăre) sau dezvoltarea micro-întreprinderilor care deschid și exploatează unități ce oferă cazare, masă și alte servicii pentru călători și turiști din zonele rurale (pensiuni turistice, agroturistice și case rurale). Tot în acest sens, autoritățile mai planifică promovarea intensă în această perioadă a culturii de consum a produselor autohtone prin conștientizarea consumatorului privind dezvoltarea economiei locale.

 

De asemenea, sunt incluse și acțiuni ce vizează digitalizarea continuă a actelor permisive (licențe, autorizații, certificate etc.) prin Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive.

 

_______________

1Obiectivele generale ale Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025:

  1. creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților;
  2. îmbunătățirea condițiilor de trai;
  3. garantarea educației relevante și de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții;
  4. ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personal;
  5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, care răspunde nevoilor fiecărui individ;
  6. crearea unui sistem de protecție socială solid și incluziv;
  7. asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

890 просмотры

Дата публикации:

16 Январь /2023 11:30

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

guvern Moldova | Proiect | plan de actiuni

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon