Новости

Plata anuală a arendei pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate/private: normele vor fi revizuite

Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică, inclusiv a terenurilor agricole, aferente bunurilor proprietate privată/bunurilor privatizate va constitui nu mai puțin de 2% din valoarea de piață a terenului, determinată de un evaluator în conformitate cu Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, dar nu mai mic decât prețul normativ calculat în conformitate cu legea menționată, cu excepția cazurilor prevăzute1 la alin.(9) şi (10) al art. 10 din Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului.

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în temeiul Hotărârii Curții Constituționale nr. 19/2023 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.1308/1997 (plata anuală a arendei pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate/private), prin care au fost declarate neconstituționale alin. (8) și (11) din art. 10 din legea menționată, a elaborat un șir de modificări (la Legea nr. 1308/2023), proiectul cărora a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat din 19 februarie curent.

 

Proiectul prevede abrogarea alin. (11) al art. 10 din Legea nr. 1308/1997, conform căruia pentru terenurile proprietate publică aferente bunurilor privatizate, plata anuală de arendă se stabileşte, în procente, din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă2.

 

În condițiile aprobării modificărilor în redacția propusă de către autori, în redacție nouă va fi expus alin. (12) al art. 10 din Legea nr. 1308/1997, care va stabili că la calcularea plății anuale de arendă pentru terenurile proprietate publică din cadrul parcurilor industriale, întreprinderea-administrator va aplica coeficientul de micșorare stabilit în conformitate cu Legea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale.

 

Se propun intervenții și în conținutul alin. (1) al art. 101 din legea modificată, care prevăd că în cazul în care proprietarii bunurilor privatizate sau ai întreprinderilor şi bunurilor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente bunurilor şi întreprinderilor menţionate, de la aceştia, în modul şi termenele fixate în  conformitate cu legislaţia, se va încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită în mod unilateral de consiliile locale/Agenția Proprietății Publice, care va constitui nu mai puțin de 2% din valoarea de piață a terenului, determinată de un evaluator în conformitate cu Legea nr. 989/2002, care nu va fi mai mică decât prețul normativ calculat în conformitate cu Legea nr. 1308/1997.

 

În proiect se precizează că noile prevederi nu se vor aplica contractelor deja încheiate la data intrării în vigoare. Totodată, ținând cont că modificările urmăresc realizarea prevederilor Hotărârii Curții Constituționale, se propune ca acestea să intre în vigoare la data publicării în MO.

 

---------------------

1Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului

 

Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea

                        - cumpărarea şi arendarea terenurilor

 

(9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială, precum şi familiilor social defavorizate. Pentru aceste categorii de persoane, plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv.

(10) Prețul inițial de expunere la licitație trebuie să fie egal cu cel puțin valoarea de piață a terenului determinată de un evaluator în conformitate cu Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, dar nu mai mic decât prețul normativ calculat în conformitate cu prezenta lege.

 

2      (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente bunurilor privatizate, plata anuală de arendă se stabileşte, în procente, din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă, după cum urmează : 2% - pentru municipiul Chişinău, inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia; 1;5% -pentru mupicipiile Bălţi, Bender, Tiraspol; 1% -  pentru celelalte municipii şi oraşele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Ştrăşeni; 0,5% - pentru celelalte oraşe; 0,2% - pentru sate (comune).

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

410 просмотры

Дата публикации:

21 Февраль /2024 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

contract de arenda | proprietate privata | proprietate publica

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon