Новости

Politica fiscală și vamală 2024: prevederile, consultate pe platforma Ministerului Finanțelor

Principalele prevederi ale proiectului de lege ce se referă la politica fiscală și vamală 2024 au fost discutate   în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Finanțelor, la care au participat, inclusiv, conducerea Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

 

După cum a menționat ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu, proiectul a fost propus pentru consultări publice săptămâna trecută și se așteaptă propuneri până la 5 iunie curent, pentru a respecta calendarul stabilit, aprobarea documentului în cadrul ședinței Guvernului fiind preconizată pentru data de 14 iunie curent. Totodată, ministra a menționat că armonizarea legislației fiscale naționale la acquisul comunitar este un element-cheie la politicii fiscale pentru anul 2024, iar obiectivele politicii fiscale trebuie să fie simple și ușor de aplicat, atât pentru contribuabili, cât și pentru autorități.

 

Secretara de stat a ministerului Finanțelor Olga Golban, a menționat că unul din obiectivele politicii fiscale pentru anul viitor este menținerea și promovarea forței de muncă calificate, atragerii de noi specialiști, în vederea diversificării pachetului social oferit angajaților.

 

În vederea menținerii forței de muncă calificate, atragerii de noi specialiști, în vederea  diversificării pachetului social oferit angajaților, se propune extinderea spectrului de stimulente fiscale, și revizuirea categoriilor de cheltuieli suportate de către angajator în favoarea angajaților, permise spre deducere în scopuri fiscale.

 

Astfel, vor fi permise spre deducere în limitele stabilite cheltuielile aferente consolidării culturii corporative și spiritul de echipă, cheltuielile aferente abonamentelor  sportive, cadourilor în natură, inclusiv voucherelor, cheltuieli suportate cu scopul perfecționării angajaților (team-building, training), cheltuielile aferente contractării serviciilor medicale.

 

Plafonul admisibil cumulativ a plăților respective nu va depăși 15% din valoarea calculată ca diferența din fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent, și fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (pozițiile de management).

 

        

     Totodată, proiectul prevede majorarea plafonului deductibil pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern și cheltuielile suportate de angajator pentru compensarea cheltuielilor suportate pentru servicii alternative de îngrijire a copiilor până la vârsta de 3 ani în mărime de 2500 lei.

 

În același timp, în cazul persoanelor fizice, proiectul prevede majorarea plafonului venitului impozabil anual obținut în vederea beneficierii de scutirea personală, de la 360 mii lei la 720 mii lei. Tot aici, proiectul mai prevede acordarea dreptului persoanelor fizice de a deduce la determinarea impozitului pe venit,  cheltuielile  aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală sau pentru contractarea serviciilor medicale; cheltuieli aferente primei în baza contractului de asigurare de viață și sumele achitate de către persoana fizică pentru creditele ipotecare la procurarea primei locuințe, altele decât cele contractate prin Programul de stat “Prima Casă”. Plafonul-limită pentru  fiecare din deducerile stabilite va constitui cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern.

 

La capitolul TVA, secretara de stat a menționat că urmează a fi efectuat un exercițiu amplu  de evaluare a legislației fiscale privind TVA, pentru a fi asigurată alinierea la practicile europene. Totodată, a adăugat că a fost prevăzută racordarea prevederilor legislației fiscale la noțiunile din domeniul energic, astfel parcurile eoliene și parcurile fotovoltaice vor fi substituite cu centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile energie, precum și aplicarea TVA la cota standard la energia de echilibrare, cu excepția celei livrate agenților economici care nu au relații cu sistemul bugetar al țării noastre, în cazul cărora se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere.

 

În ideea respectării angajamentelor de armonizare a legislației fiscale și vamale, se propune modificarea regimului fiscal aplicat autoturismelor prin impozitarea acestora cu TVA pe principii generale, începând cu 01.01.2025, cu micșorarea graduală  a cotei accizei.

 

La partea ce ține de accize se propune continuarea practicii de stabilire a cotelor accizei pe o perioadă de 3 ani (calendarul fiscal),  cu indexarea anuală a acesteia la rata inflației prognozate de 7 %, ceea ce asigură previzibilitate pentru mediul de afaceri și prognozarea veniturilor bugetare.

 

 

Suplimentar,  se va revizui lista mărfurilor accizabile prin excluderea caviarului, blănurilor și parfumurilor din cadrul acestora, în vederea racordării la practica Uniunii Europene, de asemenea se reglementează impozitarea cu acciză a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice care conțin nicotină; se majorează valoarea autoturismelor de lux supuse accizei suplimentare cu 100 mii lei.

 

În scopul eficientizării procesului de administrare a produselor de tutun supuse marcării cu timbre de acciză se propune introducerea mecanismului de gestionare a timbrelor de acciză.

 

 Cu referire la capitolul de administrare fiscală intervențiile operate în Codul fiscalpun accentul pe comunicarea electronică cu contribuabilul menită să eficientizeze interacțiunea cuServiciul Fiscal de Stat. Un alt aspect care merita a fi atenționat vizează reglementarea aspectelor de prezentare a dărilor de seamă pe perioada suspendării activității agenților economici, precum și optimizarea mecanismului de contestare a Deciziilor Serviciului Fiscal de Stat.

 

Cu referire la Codul Vamal  completările operate prin proiectul de lege  sunt în idee clarificării aspectelor identificate în procesul de elaborare a cadrului normativ secundar și se referă la:

  • modalitatea de desfășurare a activității vamale de către reprezentantul declarantului;
  • revizuirea prevederilor ce vizează modul de introducere/scoatere pe/de pe teritoriul RM a bunurilor culturale mobile în vederea aducerii în concordanță a noțiunilor utilizate la definirea acestora cu practicile Uniunii Europene.

 

În cadrul consultărilor participanții au solicitat discuții suplimentare referitor la responsabilitatea extinsă a producătorului și achitarea taxei de mediu, extinderea domeniilor la restituirea TVA, implementarea mecanismului prețurilor de transfer etc.

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1153 просмотры

Дата публикации:

31 Май /2023 07:39

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

noutati

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon