Новости

Prețurile de transfer: contribuabilii vor avea parte de suport în implementare

Subiectul prețurilor de transfer este în continuare unul de actualitate, dat fiind faptul că din 1 ianuarie curent au intrat în vigoare regulile privind prețurile de transfer. Necesitatea conformării la regulile privind prețurile de transfer derivă în primul rând din prevederile legislației fiscale, care specifică faptul că tranzacțiile între persoane afiliate trebuie să se desfășoare la valoarea de piață. 

Care sunt metodele de justificare a prețurilor de transfer? Ce ne spune practica din regiune? Prețurile de transfer în contextul Convențiilor de evitare a dublei impuneri- aceste și alte subiecte au fost discutate în cadrul unui eveniment, organizat de Deloitte Moldova.

 

Prețurile de transfer în Republica Moldova – de unde a început totul?

După cum a menționat Olga Golban, director Serviciul Fiscal de Stat, despre prețurile de transfer se discută încă din anul 2017, fiind mai mult tentative de a aproba initiațive legislative în acest sens, dar s-a stopat procesul la anumite etape.

Este important de menționat că implementarea acestui instrument este corelată și dintr-o perspectivă a cooperării autorităților fiscale din întreaga lume, sub aspect de colaborarea internațională și urmărește ca fiecare contribuabil, în contextul în care își extinde activitatea și are o activitate multinațională, să-și achite obligația fiscală în corelare directă cu reglementările interne și internaționale privind preturile de transfer.

 

 

Amintim, cadrul normativ privind prețurile de transfer se conține în Titlul V, cap. 112 al Codului fiscal care reglementează principalele noțiuni generale cum ar fi: preț de transfer, principiul lungimii brațului, persoană afiliată/persoană independent; subiecții prețurilor de transfer; metodele de verificare a prețurilor de transfer; procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane afiliate rezidente și nerezidente etc. Principiul implemetării  prețurile de transfer a fost aprobat prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte legislative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023 și 2024), iar regulile de implementare a prețurilor de transfe au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 9 din 26 ianuarie 2024 - care reprezintă cadrul secundar aferent noului principiu (publicat în Monitorul Oficial la 9 februarie 2024).

 

 Metoda comparării prețurilor

Metoda comparării prețurilor este utilizată pentru a confrunta prețurile stabilite pentru transferul bunurilor sau serviciilor. Astfel, prețul aferent unei tranzacții între persoane afiliate este comparat cu prețul aferent unei tranzacții între terți.

 

La stabilirea formării prețului de transfer conform principiului lungimii brațului pentru tranzacțiile desfășurate între persoane afiliate sunt utilizate mai multe metode, după cum urmează:

  • metoda comparării prețurilor;
  • metoda prețului de revânzare;
  • metoda cost plus;
  • metoda marjei tranzacționale nete;
  • metoda împărțirii profitului;

 

În calitate de recomandărila nivel UE, subiecții pot utiliza Ghidul OECD privind prețurile de transfer – care este documentul după care se orientează atât autoritățile, cât și contribuabili, în pregătirea Dosarului prețurilor de transfer. Totodată, urmează a fi elaborat și Codul de conduită privind documentația de stabilire a prețurilor, a menționat Ciprian Gavriliu, Partener, Prețuri de Transfer.

 

Propuneri

Reprezentanții mediului de business au menționat că ar fi binevenit un departament dedicat responsabil de consultarea contribuabililor pe subiectul prețurilor de transfer în cadrul autorității fiscale.

O altă propune a fost necesitatea emiterii unei liste de potențiali subiecți care sunt obligați să elaboreze Dosarul prețurilor de transfer.

De asemenea, participanții au recomandat elaborarea unor Indicații metodice cu mai multe exemple practice de completare a Dosarului prețurilor de transfer, în funcție de entități.

Totodată, s-a discutat și despre necesitatea includerii nomelor privind prețurilor de transfer în Convențiile privind evitarea dublei impuneri semnate de Republica Moldova (peste 50 de Convenții semnate).

 

Pentru mai multe informații practice privind prețurile de transfer vă recomandăm să accesați rubrica Prețuri de transfer, din compartimentul Poziția expertului.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

155 просмотры

Дата публикации:

16 Май /2024 14:18

Catalogul tematic

Права и обязанности налогоплательщика | Налоговые новости

Ключевые слова

suport financiar | contribuabil | preturi de transfer

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon