Новости

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul viitor se mențin la același nivel

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, va fi menținută în anul viitor la nivel de 9,0%.

 

Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală a fost aprobat în lectura a doua în cadrul ședinței plenare din 22 decembrie.

 

Totodată, se menține și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, calculată pentru categoriile de plătitori care se asigură în mod individual la nivel de 12636 de lei.

 

Se menține și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract - în cuantum de 1014 lei, dacă acestea nu fac parte concomitent din alte categoriile de plătitori.

 

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor vor achita o prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește în cuantum de 1622 lei, la fel ca în anul curent.

 

Pentru fondatorii de întreprinderi individuale și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, precum și pentru cetățenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește în cuantum de 2028 lei.

 

Pentru mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege și persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, de asemenea, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se menține în sumă de 4056 lei.

 

Veniturile și cheltuielile bugetului de asistență medicală pe anul 2024 sunt aprobate în sumă de 15420082,4 mii lei, respectiv, veniturile și cheltuielile vor crește cu 9,1% și cu 6,1%.

 

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați vor constitui 8 069 653,9 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere comparativ cu suma aprobată pentru anul 2023 cu 15,1%.

 

La estimarea cheltuielilor FAOAM pentru anul 2024 s-a ținut cont de prioritățile stabilite pentru domeniul asigurărilor medicale: asigurarea compensării medicamentelor și unor tipuri de dispozitive medicale, inclusiv lărgirea listei și spectrului acestora, procurarea serviciilor medicale acordate în cadrul Programelor speciale, procurarea serviciilor de înaltă performanță necesare pentru diagnosticarea maladiilor atât pentru copii cât și pentru maturi, acoperirea cheltuielilor aferente majorărilor salariale a personalului din instituțiile medico-sanitare publice din 1 octombrie etc.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1245 просмотры

Дата публикации:

22 Декабрь /2023 13:45

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

prime de asigurare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon