Новости

Principalele obiective și beneficii ale implementării IFRS17, în noua ediție a P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

Contabilitatea societăților de asigurări are un șir de particularități ce decurg din specificul activității sectorului de asigurări. Începând cu ediția actuală 4(81), vom publica un ciclu de articole cu privire la particularitățile organizării contabilității in cadrul societăților de asigurări și modul de armonizare a contabilității și raportării financiare la noile cerințe prin prisma implementării Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 17 „Contracte de asigurare”.

 

În acest sens, am lansat și o rubrică nouă - IRSF17, iar primul articol din acest ciclu intitulat Introducere în IFRS17 „Contracte de asigurare”, elaborat de Vladimir Dolghi - magistru în economie, auditor licențiat, director Societatea de Audit „FlagMAN-D” S.R.L. și Cristina Dolghi - doctor în economie, auditor licențiat, director general Compania „INTACT Asigurări Generale” S.A., va putea fi consultat în următoarele zile.

 

În rubrica Practica fiscală vă propunem următoarele articole:

 • Clasificarea întreprinderilor în vederea aplicării prevederilor art. 261 alin. (61) (amortizarea accelerată) și art. 87 alin. (11) (amânarea impozitului pe venit) din Codul fiscal;
 • Impozitarea veniturilor agentului economic obținute ca urmare a efectuării tranzacțiilor cu fondatorii întreprinderilor și alte persoane interdependente –  autori Corina Alexa și Iulia Melnic;
 • Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți: consecințele fiscale, elaborat de Iulia Țurcan.

Totodată, în rubrica Contabilitate practică, în ediția din iunie vom publica:

 • Особенности первоначальной и последующей оценки запасов – Natalia Zlatina;
 • Includerea analizei activității economico-financiare a entității în note explicative la situațiile financiare, autori Valentina Paladi și Valentina Panuș;
 • Comitetul de audit: prevederi specifice societăților pe acțiuni, societăților cu răspundere limitată, întreprinderilor de stat și municipală, elaborat de Natalia Tonu;
 • Gestionăm eficient stocurile: recomandări practice pentru contabili, autori  Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova.

În rubrica dedicată Sectorului bugetar, vă propunem să consultați următoarele două articole elaborate de Tatiana Răilean – consultantă principală, Secția metodologie, Ministerul Finanțelor:

 • Aplicarea modificărilor efectuate în normele metodologice de evidență contabilă în sistemul bugetar;
 • Evaluarea, evidența și răscumpărarea cadourilor primite din politețe sau cu prilejul acțiunilor de protocol. Contabilizarea operațiunilor.

În Sectorul agrar, în ediția actuală continuăm publicarea seriei articolelor din sectorul aviculturii și vă propunem articolul „Perfecționarea documentelor primare și centralizatoare aferente proceselor de producție în avicultură conform tehnologiilor aplicate, elaborat de Vasile Bucur și Tatiana Țapu.

Totodată, în această rubrică veți putea consulta articolul „Gestiunea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru culturi agricole în sezonul agricol 2023-2024 în RM” Andrei ZbancăIgor Balan și Ghenadie Negritu.

În rubrica dedicată Legislației muncii, autorul nostru Olga Donciu, ne propune următoarele articole:

 • Правовой статус иностранных граждан в трудовых отношениях;
 • Condiții de acordare a concediului paternal plătit;
 • Штрафы за невыполнение работодателем обязательства по выдаче работникам бесплатных средств защиты.

În rubrica Expert publicăm următoarele articole:

 • Realizarea dreptului la pensie. Studiu de caz, elaborat de Clara Sorocean;
 • Formularele ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții RM, autor Jana Griciuc;
 • Tratarea cheltuielilor de depozitare în contextual valorii în vamă, scris de Maria Bîrcă;
 • Importul temporar al mărfurilor – Viorel Plugari.

În ediția din iunie, în rubrica Consultații juridice, sunt publicate două articole elaborate de Valeria Sorocean, despre  confirmarea împuternicirilor de reprezentare și, respectiv, despre poluarea mediului și plățile care trebuie să le achite întreprinzătorii. Tot în această rubrică este publicat un articol despre raportarea conturilor în contextul schimbului automat de informații privind conturile financiare, elaborat de Igor Cebotarenco.

În rubrica Întrebări și răspunsuri, cu care încheiem ediția, vă propunem să consultați articolul intitulat „Deducerea cheltuielilor înregistrate ca rezultat al constatării unei situații excepționale”, autor Iulia Țurcan.

Tot în această rubrică sunt publicate următoarele articole, elaborate de Victoria Cerlinca:

 • Suma impozitului pe venit achitată de către persoana juridică peste hotarele Republicii Moldova e deductibilă sau nu?;
 • Serviciile de transport internațional. Impozitarea plăților in folosul nerezidentului;
 • Impozitul privat in cazul tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică in procesul de privatizare;
 • Achiziționarea unui activ de capital de la persoana fizică. Regimul fiscal.

În același timp, autoarea Publicației, Ludmila Mițova, a pregătit următoarele articole din domeniul taxelor locale:

 • Сбор за рекламные устройства в случае информационных табло с обязательной информацией;
 • Размещение рекламы на автотранспортных средствах и сбор за рекламные устройства;
 • Особенности применения сбора за использование местной символики;
 • Наименование филиала банка, расположенного внутри торгового центра, и сбор за рекламные устройства;
 • Исчисление налога на недвижимое имущество юридическим лицом, владеющим гаражами в мун. Кишинэу;
 • Является ли реклама, распространяемая посредством соцсетей, объектом налогообложения сбором за рекламные устройства?;
 • Гаражи и сбор за использование недр.

Tot în această rubrică puteți consulta două articole elaborate de Daniela Gulea, privind impozitarea venitului obținut de persoana fizică cetățean al Republicii Moldova și al Romaniei și, respective, despre impozitarea plăților efectuate in folosul profesorilor-nerezidenți.

Încheiem actuala ediție cu articolul „Cota TVA la produsele lactate cu conținut de grăsimi de maximum 40% din greutate”, elaborat de Ion Chitoroagă.

 

Dragi abonați, vă mulțumim pentru fidelitatea și interesul Dvs. și vă îndemnăm să fiți alături de noi în continuare, pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți din domeniul contabilității, auditului, fiscalității etc. Totodată, vă recomandăm să urmăriți și calendarul webinarelor organizate de Publicație, iar în cazul în care identificați un subiect relevant pentru activitatea Dvs. nu ezitați să ne contactați!

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

913 просмотры

Дата публикации:

05 Июнь /2023 08:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

IFRS17

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon