Новости

Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri pe bază de voucher, aprobată

Persoanele înregistrate cu statut de șomer care nu au o profesie/meserie sau aceasta nu este solicitată pe piața muncii locală, pot beneficia de vouchere pentru cursuri de formare profesională. Acestea se acordă șomerilor doar după ce persoanele au beneficiat de servicii de ghidare în carieră și au primit recomandare pentru formare profesională prin cursuri din partea specialistului subdiviziunii teritoriale a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Cabinetul de miniștri, în ședința din 22 februarie, a aprobat modificările la Hotărârea nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, pentru a reglementa procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri pe bază de voucher.

 

Astfel, șomerii, care urmează formare profesională prin cursuri pe bază de voucher, au dreptul să beneficieze gratuit de un singur curs de formare profesională într-un interval de 24 de luni consecutive. Aceștia vor fi obligați să identifice prestatorul în decurs de 7 zile calendaristice de la data emiterii voucherului și să informeze subdiviziunea teritorială a ANOFM despre acceptarea acestora. Prestatorii vor fi înregistrați pe platforma „Voucher pentru formarea profesională.

 

Voucherul este un bon nominal, pe suport de hârtie sau în format electronic, emis de Agenție prin intermediul platformei și poate fi utilizat doar de către deținătorul voucherului pentru procurarea serviciilor de formare profesională. 

 

Valoarea voucherului constituie suma medie de piață a cursului de formare pentru profesia respectivă, stabilită în baza a cel puțin trei oferte ale prestatorilor înregistrați pe platformă. Șomerul poate opta pentru cursuri al căror preț depășește valoarea nominală a voucherului, cu achitarea diferenței de preț pe cont propriu.

 

Este important de menționat că pentru fiecare curs de formare profesională se utilizează un singur voucher. Totodată, formarea șomerilor se face în mod prioritar, în funcție de cererea pieței muncii evaluată de către ANOFM, având la bază prognoza și alte analize ale pieței muncii, precum și la cererea agenților economici și a șomerilor care doresc să urmeze un asemenea curs.

 

În același timp, numărul șomerilor care beneficiază anual de vouchere pentru formare profesională se stabilește ținând cont de mijloacele bugetare alocate în acest scop pentru anul respectiv, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual. Conform documentului, ANOFM va acoperi cheltuielile de formare în baza voucherului suportate de prestator și va achita șomerului o bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursuri.

 

Reamintim, la 14 ianuarie 2023 au intrat în vigoare modificări la Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, fiind instituit sistemul de vouchere pentru cursuri de formare profesională, care vine să substituie procedura de achiziție publică, dar și să ofere șomerului posibilitatea de a alege de sine stătător un prestator de servicii de formare profesională.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Национальное агентство занятости населения | Правительство Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1118 просмотры

Дата публикации:

22 Февраль /2023 10:37

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

formare profesionala | şomeri | voucher

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon