Новости

Programul național de dezvoltare industrială pentru anii 2024-2028, aprobat

Creșterea accelerată a productivității muncii; dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat; ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; tranziția activă spre economia verde și circulară sunt obiectivele și direcțiile prioritare ale Programului național de dezvoltare industrială pentru anii 2024-2028 (Program), aprobat de către Guvern în cadrul ședinței din 17 aprilie anul curent.

 

Programul este un document de politici care definește viziunea strategică și principalele direcții de dezvoltare ale industriei prelucrătoare din RM pe termen mediu, în conformitate cu potențialul de dezvoltare a industriei autohtone și angajamentele setate în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și cele care derivă din statutul de țară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

 

În cadrul prezentării documentului a fost anunțat că impactul global anticipat al Programului este dezvoltarea unui sector industrial competitiv și aliniat plenitudinar la cerințele proprii Industriei 4.0, astfel încât în anul 2028 ponderea industriei prelucrătoare în produsul intern brut să crească cu cel puțin 40%, în timp ce volumul producției industriale fabricate să crească cu cel puțin 50%, comparativ cu anul 2023.   

 

Se prevede că importanța și necesitatea Programului va servi ca bază pentru obținerea finanțării suplimentare, fie din resursele naționale, fie din surse externe oferite de partenerii de dezvoltare. Flexibilitatea planificării financiare va permite ajustări pe parcurs, în funcție de evoluția economiei naționale și de noi oportunități de finanțare din surse externe.

 

În total, mijloacele financiare planificate pentru implementarea Programului în perioada 2024-2026 sunt estimate la circa 333,7 mil. lei, inclusiv, 31,5 mil. lei din bugetul de stat (inclusiv fondul de salarizare prevăzut în bugetele autorităților și instituțiilor responsabile de implementare), 82,7 mil. lei din surse externe acoperite (Banca Mondială, Agenția Germană pentru Cooperare Internațională, Finanțele în Mișcare (Finance in Motion), Zona Economică Liberă „Bălți”) și 219,4 mil. lei costuri neacoperite.

 

Astfel, în scopul atingerii obiectivelor propuse, vor fi valorificate cooperările cu partenerii de dezvoltare, care pot furniza resurse suplimentare pentru implementarea Programului, cum ar fi asistență tehnică, transfer de tehnologie, precum și finanțare suplimentară.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

388 просмотры

Дата публикации:

18 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

program național | dezvoltarea industriala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon