Новости

Programul PARE 1+2: beneficiarii au semnat contractele de finanțare

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) informează că 24 companii, create de lucrători din diaspora sau rudele acestora de gradul I, au semnat, contractele cu ODA pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie “PARE 1+2”.  Suma totală a granturilor este de circa 6,80  mil. lei, iar volumul investițiilor în economie va constitui  circa 16 mil. lei.

 

Astfel, 15 afaceri vor accesa până la 250 mii lei, după Regula 1+1, ceea ce înseamnă că la fiecare leu investit din remitențe, statul va aloca încă 1 leu sub formă de grant. Alte 9 companii, care au beneficiat anterior de finanțare la Componenta 1+1, au fost acceptate pentru Componenta 1+2, urmând să primească suport pentru extindere și dezvoltare de până la 500 mii lei,  adică 2 lei sub formă de grant pentru fiecare leu investit.

 

Reprezentanții celor 24 de companii selectate pentru finanțare sunt migranți care muncesc în 10 state:  Marea Britanie (7), Italia (6), Germania (3), Spania (2), Franța (1), România (1), Belgia (1), Polonia (1), Ucraina (1) și Rusia (1).

 

Din numărul total de solicitări de finanțare nerambursabilă,  5 întreprinderi activează în industria prelucrătoare, având ca gen de activitate: fabricarea mobilei, fabricarea echipamentelor medicale, fabricarea amblajelor din lemn, etc. Alte 8 afaceri activează în domeniul agriculturii și anume apicultură, cultura arbuștilor fructiferi. Iar 11 companii sunt specializate în prestări servicii: servicii de transport și depozitare, servicii de  sănătate şi asistență socială, servicii de cazare, servicii administrative și activități de servicii suport, activități de recreere și de agrement.

 

Precizăm că înscrierea la Program se realizează online în regim continuu, completând formularul

 

Programul este compus din III componente:

  • componenta I - informare, instruire și consultanță antreprenorială
  • componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”
  • componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”

 

Resursele financiare acordate sub formă de suport financiar nerambursabil se utilizează:

1) imobilizări corporale;

2) materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului de producere ale căror valoarea nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii. (Componenta II).

3) imobilizări necorporale (ale căror valoare nu va depăși 30% din suma suportului financiar nerambursabil și 20% din contul contribuției proprii: a) obținerea certificatelor de calitate; b) obținerea standardelor; c) francize; d) aplicații software; e) licențe și mărci; f) drepturi de autor și titluri de protecție; g) programe informatice; h) website-uri; i) modele industriale și proiecte; j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale.

Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.

4) servicii de dezvoltare a afacerii, ale căror valoarea nu va depăși 10% din suma suportului financiar

nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii:

a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program;

b) marketing și publicitate;

c) realizarea activităților de testare a ideii de afaceri;

d) mici studii de piață;

e) cercetări ale comportamentului consumatorilor;

f) instruiri în domenii specifice    

 

Mai multe detalii despre Program aici.

 

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

824 просмотры

Дата публикации:

22 Март /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

activitate antreprenoriala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon