Новости

Proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar, elaborat

Pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat a fost inclus proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar elaborat de către Ministerul Finanțelor, în scopul instituirii unui cadru normativ care va reglementa normele de efectuare a tranzacțiilor în numerar și va oferi posibilitatea de a pune în aplicare măsuri efective şi proporţionate în vederea diminuării riscurilor de comitere a încălcărilor cu utilizarea numerarului.

 

Conform proiectului, prevederile legii se vor aplica persoanelor juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare; instituțiilor, cu excepția instituțiilor bugetare; reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente; organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente; persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător; persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției/sănătății; persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport (în continuare - persoane).

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, legea va stabili limitele de efectuare a decontărilor în numerar. Astfel, persoanele specificate supra, cu excepția celor care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, vor fi în drept să efectueze, în raport cu alte persoane juridice sau  fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau profesională în sectorul justiției/sănătății, plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 mii lei cumulativ lunar. Limitarea sumei nu se va aplica pentru depunerea de numerar în conturile deschise la prestatorii de servicii de plată.

 

Totodată, persoanele vor avea dreptul să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 mii lei anual de la predarea: deșeurilor și rezidurilor de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora; de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), precum şi a acumulatoarelor electrice uzate; de la vânzarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată.

 

Proiectul mai prevede dreptul persoanelor juridice și fizice să efectueze plăți sub formă de dividende către toți asociații/acționarii în numerar în sumă ce nu depășește 100 mii lei anual și să efectueze plăți în temeiul contractelor de împrumut către toți debitorii în numerar în sumă ce nu depășește 100 mii lei anual.

 

Se mai propune ca persoanele menționate să fie în drept să încaseze plăți în numerar pentru serviciile prestate de la un beneficiar de servicii sau reprezentant al acestuia în sumă ce nu depășește 100 mii lei anual. Totodată, persoanele care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport vor putea să efectueze achitarea în numerar pentru bunul imobil/mijlocul de transport procurat doar dacă valoarea de procurare nu depășește 300 mii lei, inclusiv în situația în care achitarea are loc în rate.

Totodată, proiectul stabilește expres cazurile în care subiecții legii vor fi în drept să efectueze achitarea în numerar nelimitat și anume: retribuirea muncii și altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă; onorarea obligațiilor față de bănci; efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice; cauțiuni, garanții, alte plăți în cadrul cauzelor penale efectuate către instituțiile și autoritățile publice; achitarea obligațiilor fiscale, plăților, amenzilor față de bugetul public national. Persoanele vor fi în drept să păstreze în casierie numerarul extras pentru efectuarea plăților menționate supra numai pe un termen de cel mult 5 zile lucrătoare, inclusiv ziua eliberării numerarului din conturile bancare/conturile de plăți.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi (la expirarea a 3 luni de la data publicării în „MO”), vor fi abrogate normele din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi ce prevăd limitele de utilizare a numerarului.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1465 просмотры

Дата публикации:

15 Август /2023 10:08

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

decontari de numerar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon