Вопросы и ответы

Compania a fost amendată pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti provenite din exportul de mărfuri. Care este modul de apreciere a sumei (valorii) mijloacelor nerepatriate exprimate în valută străină luată ca bază pentru amendare?

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova modul de activitate, drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea agenţilor şi a autorităţilor administraţiei publice în domeniul repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe sunt reglementate prin Legea Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998.

Conform prevederilor Legii menţionate, controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în timpul controalelor efectuate la agenţii economici, în modul stabilit de legislaţie.

Astfel, în conformitate cu art. 5 alin. (3) al Legii RM nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe”, nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor se sancţionează cu amendă, aplicată agenţilor economici, în proporţie de 0,1 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.

În partea ce ţine de aprecierea sumei (valorii) mijloacelor nerepatriate exprimate în valută străină, urmează a se conforma cu prevederile ordinului IFPS nr. 35 din 01 martie 2006 „Referitor la aprobarea Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe”, potrivit căruia amenda urmează a fi aplicată la suma mijloacelor nerepatriate la cursul de schimb al BNM stabilit pentru prima zi care urmează după termenul limită de repatriere, reieşind din faptul că până la această dată urmau a fi repatriate mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.

3736 просмотры

Дата публикации:

29 Май /2013 14:51

Ключевые слова

amendă

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon