Новости

Raportarea informației privind casetele de siguranță în SIA CCDE

Suplimentar la atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat privind crearea, gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăţi şi bancare ale persoanelor fizice și juridice, vor fi instituite atribuții similare și în partea ce ține de casetele de siguranță date în folosință persoanelor fizice și juridice, precum și informația privind beneficiarul efectiv al acestora.

 

 

Autoritatea fiscală a elaborat proiectul de modificare al Ordinului SFS nr. 582/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice.

 

 

Modificările sunt necesare în contextul punerii în aplicare a prevederilor art. 14 alin. (20) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, modificate în temeiul Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative.

 

 

Astfel, în scopul stabilirii modului de raportare a informației respective în Registrul menționat, urmează a fi efectuate ajustările corespunzătoare în Ordinul SFS nr. 582/2020, întrucât acesta deja conține reglementări privind raportarea diferitor documente/informații la SFS (de exemplu, informația privind conturile bancare și/sau de plăți) prin SIA CCDE.

 

Principalele propuneri de modificare a Ordinului SFS nr. 582/2020 incluse în proiect vizează:

- completarea clauzei de adoptare a ordinului menționat și a pct. 20 din anexa la acesta cu referințe la prevederile Legii nr. 308/2017, care constituie acte normativ superior în baza cărora au fost elaborate unele norme prevăzute în Ordinul nr. 582/2020;

- reglementarea termenului și modului de raportare a informației privind casetele de siguranță date în folosință persoanelor fizice și juridice;

- stabilirea procedurii tranzitorii de raportare a informației privind casetele de siguranță în vederea asigurării înregistrării informației conform situației din 01.07.2023, când au intrat în vigoare modificările operate la art. 14 alin. (20) din Legea nr. 308/2017.

 

Propunerile referitoare la acest proiect pot fi depuse  la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 12 iulie 2023.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

447 просмотры

Дата публикации:

06 Июль /2023 10:36

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

persoana juridica | persoana fizică | operatiuni bancare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon