Новости

Raportarea OCN. Instrucțiunea a fost publicată

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) sunt obligate să întocmească şi să prezinte rapoarte specifice cu privire la situația financiară și activitatea acestora Băncii Naționale a Moldovei. Rapoartele se elaborează în conformitate Standardele Naționale de Contabilitate, dar și conform unor cerințe aprobate prin Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară. Această Instrucțiune, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 15 din 19 ianuarie 2024, a fost publicată ieri, 8 februarie, în Monitorul Oficial.

 

Astfel, rapoartele vor reflecta operaţiunile şi situaţia financiară a OCN, inclusiv a sucursalelor acesteia, la sfârșitul ultimei zile a perioadei de gestiune (trimestru, după caz). În cazul informațiilor care se referă la o anumită perioadă, rapoartele vor reflecta operaţiunile efectuate de la începutul perioadei de gestiune, până la ultima zi a perioadei de raportare.

 

Rapoarele vor fi întocmite conform următoarelor formulare:

·Detalii de identificare (anexa nr.1)

·Bilanțul specific (anexa nr.2);

·Raportul privind venituri şi cheltuieli (anexa nr.3);

·Raportul privind capitalul propriu (anexa nr.4);

·Raportul privind fluxuri de numerar (anexa nr.5);

·Raportul privind clasificarea activelor și pasivelor divizate pe sectoare instituționale, pe rezidenți/nerezidenți și pe valute (anexa nr.6);

·Raportul privind creditorii organizației de creditare nebancară (anexa nr.7);

·Raportul privind date generale (anexa nr.8);

·Raportul cu privire la portofoliul de credite nebancare acordate/leasing financiar acordat (anexa nr.9);

·Raportul privind deținătorii (anexa nr. 10).

 

Conform Instrucțiunii, rapoartele menționate la anexele nr.1 – 8 se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare. Raportul din anexa nr.9 se prezintă trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare. Raportul din anexa nr.10 se prezintă annual, până la data de 30 aprilie a anului următor celui la care se referă informațiile.

 

Este important de menționat că în cazul în care data limită de raportare este o zi de sărbătoare nelucrătoare sau o zi de sâmbătă ori de duminică, rapoartele se prezintă în ziua lucrătoare precedentă.

 

Totodată, OCN, până la radierea acesteia din Registrul organizațiilor de creditare nebancare autorizate, inclusiv pe perioada suspendării activității, are obligația de a prezenta rapoartele  inclusiv pentru luna/trimestrul în care a avut loc radierea.

 

Rapoartele se prezintă în format electronic.

Această Instrucțiune va intra în vigoare la data de 1 iulie 2024.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

491 просмотры

Дата публикации:

09 Февраль /2024 08:00

Тематика:

Налоговый учёт | Налоговые новости

Ключевые слова

raport | Contabilitate | Banca Naţională a Moldovei | situatia financiara

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon