Новости

Regulamentul privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai RM, publicat

Pentru a obține confirmarea veniturilor obținute în Republica Moldova, solicitantul va depune o cerere la orice Direcție deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, cu prezentarea buletinului de identitate; la adresa de e-mail a SFS (mail@sfs.md), cu anexarea copiei buletinului de identitate (față-verso); în mod electronic prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cerere privind confirmarea veniturilor obținute de către cetățenii Republicii Moldova” din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, cu anexarea copiei buletinului de identitate (față-verso) sau prin intermediul unui sistem informațional guvernamental care interacționează cu sistemul informațional al SFS.

 

În Monitorul Oficial, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Regulamentul privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai RM, aprobat prin Ordinul nr. 344 din 13 septembrie 2023.  Regulamentul se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova care solicită eliberarea confirmării veniturilor obţinute în țară pentru a fi prezentate organelor abilitate.

 

La cererea pentru confirmarea veniturilor se vor anexa, după caz, următoarele documente confirmative:

 Copia contractului de vânzare-cumpărare a activului de capital în cazul înstrăinării locuinței de bază (art.20 lit. y3) din Codul fiscal);

- Copia contractului de vânzare-cumpărare în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puţin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepţia autovehiculelor de colecţie de interes istoric sau etnografic (art.40 alin. (51) din Codul fiscal);

- Confirmarea eliberată de plătitorul de venituri pentru veniturile obținute sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei (art.20 lit.z11) din Codul fiscal);

- Confirmarea eliberată de plătitorul de venituri pentru alte surse de venit decât cele specificate.

 

Important! Confirmarea veniturilor poate fi solicitată pentru orice perioadă fiscală, începând cu anul 2007.

 

Confirmarea se eliberează pentru veniturile obținute aferente unei perioade fiscale - anul calendaristic închis, la încheierea căruia se determină venitul obținut de solicitant, cu excepția contribuabililor care intenționează să-și schimbe domiciliul permanent din RM în altă țară, pentru care perioada fiscală va constitui întreaga perioadă fiscală de gestiune cât a fost rezident. Pentru obținerea confirmării aferent anului curent, se acceptă numai cererile prezentate după termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET).

 

Dacă contribuabilul solicită confirmarea veniturilor pentru mai mulți ani, se va completa doar o cerere pentru eliberarea confirmării veniturilor, cu indicarea anilor pentru care se solicită aceasta.

 

Este important de menționat că veniturile obținute din surse aflate în afara Republicii Moldova sub formă de dividende, dobândă și royalty, nu se vor include în confirmarea privind veniturile obținute.

 

Regulamentul mai prevede că Direcțiile deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari din cadrul SFS vor asigura gratuit contribuabilii cu formulare de Cereri pentru eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova (Forma CCV). Cererile pentru eliberarea confirmării veniturilor sunt păstrate pe un termen de 3 ani, în cadrul DDF/DDCM unde au fost depuse, inclusiv digitizate.

 

Reguamentul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

908 просмотры

Дата публикации:

22 Сентябрь /2023 08:27

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

venituri | persoana fizică

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon