Новости

SAL: modernizarea politicilor de protecție a consumatorilor

Potrivit proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor, prevederile acesteia se vor aplica și conținutului digital sau serviciilor digitale care sunt încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea în sensul noțiunii de produs și care sunt furnizate împreună cu produsele care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare, indiferent dacă conținutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terț.

 

 

Dacă există dubii că furnizarea unui conținut digital sau a unui serviciu digital încorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vânzare-cumpărare, conținutul digital sau serviciul digital se prezumă a fi acoperit de contractul de vânzare-cumpărare.

 

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat un vast document de transpunere a prevederilor directivelor comunitare în legislația națională, care vizează modernizarea politicilor de protecție a consumatorilor. Proiectul este propus pentru consultări publice, care vor dura până la 21 martie 2023.

 

Documentul vine să reglementeze soluționarea litigiilor în materie de consum pe cale extrajudiciară, alta decât medierea și arbitrajul – soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL), eliminarea practicilor comerciale incorecte etc.

 

Proiectul oferă noi noțiuni, stabilește obligații pentru vânzător, inclusive cea de a se asigura că a informat consumatorul conform noilor norme, desemnează Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru a oferi asistență consumatorilor în ceea ce privește litigiile care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii transfrontaliere etc.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării documentului.

Учреждения:

Министерство экономики | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

832 просмотры

Дата публикации:

06 Март /2023 16:29

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

protectia consumatorilor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon