Новости

Salariul brut vs salariul net

Salariul brut și salariul net sunt două noțiuni care, deseori, provoacă neclarități pentru salariați. Mulți consideră că valoarea salariului indicat în documentul de angajare (contractul individual de muncă sau ordin de numire în funcție) este suma pe care o vor primi în calitate de angajat, însă, de fapt, nu este așa.

 

În documentul de angajare, angajatorul indică salariul brut al angajatului, din care, ulterior, acesta achită anumite contribuții și impozite, conform legislației în vigoare. Diferența dintre salariul brut și valoarea contribuțiilor și impozitelor achitate reprezintă salariul net, numit și salariu spre plată, pe care, de facto, îl primește salariatul.

 

Astfel, din salariul brut, angajatorul deduce prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în valoare de 9% din salariu și impozitul pe venit în mărime de 12%.

 

Impozitul pe venit se calculează din venitul impozabil care reprezintă diferența dintre salariul brut și suma primei de asigurare și a scutirilor – sume stabilite de Guvern, pentru care nu se achită impozit pe venit.

 

Conform capitolului 4 din Codul fiscal, salariații pot beneficia de următoarele scutiri:

– scutirea personală lunară, în valoare de 2250 de lei;

– scutirea personală lunară majorată, în valoare de 2625, acordată pentru persoana care:

• s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecințele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

• este persoană cu dizabilități şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

• este părintele sau soția (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Republicii Moldova, cât şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;

• este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței RM, precum şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;

• este persoană cu dizabilități de pe urma războiului, persoană cu dizabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilități severe și accentuate;

• este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

– scutirea pentru persoane întreținute (copii minori, copii care își fac studii în țară sau în străinătate, părinții-pensionari cu condiția că venitul anual al acestora nu depășește suma de 11 280 de lei), în mărime de 750 de lei lunar;

– scutirea majorată pentru persoane întreținute (persoane cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilități severe și accentuate), în mărime de 1650 de lei lunar.

 

Suplimentar la salariul brut, conform art. 3 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorul calculează din fondul de salarizare (pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii) și achită contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de:

– 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare

– 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare.

 

Exemplu de calculare a salariului

Presupunem că salariul brut, numit și salariu calculat, al unei persoane care are la întreținere un copil minor este de 10 000 de lei.

Din această sumă, angajatorul va face următoarele rețineri:

– prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în valoare de 9%: 10 000 x 0,09 = 900 de lei.

– impozitul pe venit, în mărime de 12% din venitul impozabil:

Venitul impozabil = Salariul brut – Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală – Scutiri

Valoarea scutirilor: 2 250 (scutirea personală lunară) + 750 (scutirea lunară pentru persoana întreținută) = 3 000 de lei

Venitul impozabil10 000 – 900 – 3 000 = 6 100 de lei

Impozitul pe venit: 6 100 * 0,12 = 732 de lei

Astfel, salariul net al persoanei va fi calculat după următoarea formulă:

Salariul net = Salariul brut – Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală – Impozitul pe venit

Salariul net: 10 000 – 900 – 732 = 8 368 de lei

 

Material preluat din rubrica Întrebarea săptămânii, de pe pagina Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

 

Учреждения:

Министерство труда и социальной защиты | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2169 просмотры

Дата публикации:

14 Ноябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости | Подоходный налог

Ключевые слова

asigurări medicale | impozit pe venit | salariul net

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon