Новости

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă. Condițiile

Conform Legii nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor, părinții pot opta pentru servicii de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă, servicii de îngrijire individualizată a copiilor sau servicii alternative de îngrijire a copiilor de tip familial.

 

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 septembrie, este publicată Hotărârea nr. 572 din 2 august 2023, prin care au fost aprobate regulamentele cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor.

 

Astfel, conform Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă, aceste servicii sunt înființate și lichidate prin ordinul intern al conducătorului unității și se prestează în baza contractului individual de muncă/prestări servicii, încheiat între angajator și îngrijitor/îngrijitoare.

 

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani organizate de angajator la locul de muncă reprezintă serviciile oferite de către angajator în beneficiul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori angajate prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității.

 

Conform Regulamentului, angajatorul care intenționează să presteze servicii de îngrijire se înregistrează în calitate de prestator în sistemul informațional dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prezentând ordinul intern al persoanei juridice de înființare a serviciului și copia de pe contractul de locațiune, de pe extrasul valabil din Registrul bunurilor imobile care atestă dreptul de proprietate sau din Registrul de evidență a gospodăriilor populației aferent casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective.

 

În cazul întreprinderilor industriale care sunt amplasate în zone cu poluanți sau în zone de protecție sanitară ale altor întreprinderi, serviciile de îngrijire se organizează în spații amplasate în afara întreprinderii. Pentru a determina atribuirea întreprinderii unei zone poluate, se recomandă efectuarea investigațiilor de laborator specifice: măsurarea nivelului de zgomot și de poluare cu substanțe toxice pe teritoriul întreprinderii, la hotarul zonelor de protecție sanitară și în interiorul spațiilor în care se preco nizează prestarea serviciilor de îngrijire.

 

Numărul maxim de copii în cadrul serviciilor de îngrijire se determină în funcție de numărul de îngrijitori și personal de suport, după cum urmează: 5 copii per îngrijitor sau maximum 3 copii per îngrijitor, dacă este un copil cu vârsta de sub un an sau un copil cu nevoi special.

 

Referitor la cheltuielile de organizare a serviciului, Regulamentul prevede că angajatorul determină cuantumul cheltuielilor aferente serviciilor de îngrijire pornind de la necesitățile de acoperire a costului serviciilor prestate, deducând cheltuielile asociate în modul prevăzut de Codul fiscal. Cuantumul remunerației pentru serviciile de îngrijire se negociază de către îngrijitor/îngrijitoare și angajator și se specifică în contractul încheiat între aceștia. Cuantumul remunerației pentru o oră de activitate nu poate fi mai mic decât cuantumul salariului minim pe țară per oră, pentru atribuțiile prevăzute în planul de activități. Serviciile de îngrijire prestate peste orele de program stabilite în contract se remunerează suplimentar conform prevederilor legale. Achitarea remunerației îngrijitorului/îngrijitoarei se realizează în conformitate cu politica financiar-contabilă adoptată la nivel de unitate.

 

Prestarea nemijlocită a serviciilor de îngrijire se permite din data recepționării înștiințării de accept emise de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

 

Amintim, Legea nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor a fost publicată la 17 februarie 2023 și a intrat în vigoare la 17 mai curent.

 

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

471 просмотры

Дата публикации:

14 Сентябрь /2023 10:06

Тематика:

Новости

Ключевые слова

îngrijirea copilului | angajator

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon