Новости

Serviciul de transport în regim de taxi va fi mai transparent

Deținătorii drepturilor asupra platformelor electronice de management a serviciilor de transport în regim de taxi vor fi obligați să se înregistreze ca persoane cu statut juridic pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege pentru modificarea Codului Trasporturilor Rutiere, ce are ca scop îmbunătățirea serviciilor de taxi.

 

Astfel, deținătorii drepturilor de proprietate și/sau operare pe teritoriul Republicii Moldova a sistemelor (platformelor) electronice de management, plasare/recepționare a comenzilor și/sau plăților în vederea prestării serviciilor de transport rutier în regim de taxi, trebuie să fie reprezentanți de persoane juridice înregistrate pe teritoriul RM și vor putea pune spre utilizare aceste sisteme pe teritoriul Republicii Moldova doar prin intermediul operatorilor de transport care prestează servicii de transport rutier în regim de taxi.

 

Totodată, urmează a fi modificat și Codul contravențional, astfel încât punerea spre utilizare, a platformelor electronice de management, plasare/recepționare a comenzilor și/sau plăților în vederea prestării serviciilor de transport rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor menționate mai sus se sancționează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 400 la 500 de unități UC aplicată persoanei juridice.

 

Operatorii de transport în regim de taxi vor putea admite spre conectare la sistemele  electronice de management, plasare/recepționare a comenzilor și/sau plăților în vederea prestării serviciilor de transport rutier în regim de taxi exclusiv unitățile de transport care dețin extras din Registrul operatorilor de transport rutier. Încălcarea acestor prevederi, la fel ar putea fi sancționată cu amendă de la de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 400 la 500 de UC aplicată persoanei juridice.

 

Proiectul mai prevede că persoanele juridice deținătoare a drepturilor de proprietate și/sau operare pe teritoriul Republicii Moldova a sistemelor electronice de management, plasare/recepționare a comenzilor și/sau plăților în vederea prestării serviciilor de transport rutier în regim taxi, vor prezenta trimestrial Agenției Naționale pentru Transport Auto lista vehiculelor și șoferilor care au operat cel puțin o cursă în regim de taxi prin intermediul sistemelor (platformelor) deținute/administrate. Prezentarea întârziată sau intenționat eronată a acestor informații, de asemenea, se propune a fi sancționată cu amendă de la 200 la 250 de UC aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 400 la 500 de UC aplicată persoanei juridice.

 

 

Proiectul urmează a fi aprobat în lectura a doua.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

793 просмотры

Дата публикации:

08 Сентябрь /2023 08:02

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

regim taxi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon