Монитор ГНС

SFS constată o diminuare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”

Serviciul Fiscal de Stat constată o diminuare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” în primele 6 luni ale anului 2023. Rezultatele au fost înregistrate ca urmare a acțiunilor întreprinse de către autoritate în acest sens, un accent deosebit fiind pus pe consilierea și informarea contribuabililor în vederea creării condițiilor propice pentru conformarea benevolă a acestora.

Planul de acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate pentru anul 2023 prevede acțiuni de asistență și sprijin pentru contribuabilii care execută la timp și în volum deplin obligațiile fiscale, precum și politici de identificare și descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.


Pentru promovarea politicilor de educație juridică și civică a salariaților, informarea și consultarea celor interesați în aplicarea corectă și eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum și pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative și de sensibilizare, precum:

  • efectuarea vizitelor fiscale la 4 457 agenți economici;
  • organizate și desfășurate 160 seminare pentru angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației.

 

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 6 luni ale anului 2023, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă, fiind adoptate 110 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora.


În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10 236 933 lei, din ele achitate 9 467 087 lei.

 

Astfel, pentru 6 luni ale anului 2023, în rezultatul controalelor au fost calculate suplimentar la buget obligații fiscale aferente plăților salariale (cu excepția penalităților și amenzilor aplicate) în sumă totală de 6 323 577 lei sau cu 1 272 795 lei mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2022 inclusiv:

  • la compartimentul impozitul pe venit pentru 6 luni ale anului 2023 au fost calculate obligații fiscale în mărime de 1 598 303 lei, în descreștere cu 346 257 lei comparativ cu perioada similară a anului precedent;
  • suma contribuțiilor de asigurări sociale aferente plăților salariale calculate suplimentar la buget, pentru 6 luni ale anului 2023 constituie 3 469 045 lei, mai puțin cu 607 340 lei comparativ cu 6 luni ale anului 2022;
  • suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente plăților salariale în rezultatul controalelor fiscale pentru 6 luni ale anului 2023 constituie 1 256 229 lei, în descreștere cu 319 198 lei comparativ cu 6 luni al anului 2022.

 

Mai multe informații găsiți în Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” pentru 6 luni ale anului 2023, care poate fi accesat aici.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

559 просмотры

Дата публикации:

14 Август /2023 11:56

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon