Новости

SIA Control intern managerial și audit intern: o serie de auditori au fost instruiți

Peste 80 de auditori interni din cadrul mai multor autorități publice au participat la o sesiune de instruire desfășurată de Ministerul Finanțelor. Activitatea a fost organizată în vederea familiarizării participanților cu platforma națională de raportare electronică cu privire la activitatea de audit intern: http://raportare-cfpi.mf.gov.md.

 

Instruirea s-a desfășurat în format online și a avut drept scop explicarea detaliată a procesului de raportare a activității de audit intern prin intermediul platformei electronice, lansată în utilizarea experimentală prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 24/2023. Acest proces implică prezentarea și evaluarea rezultatelor auditului intern, oferind informații veridice și reale despre conformitatea cu standardele setate, identificarea riscurilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea activității și, astfel, sprijină transparența și eficiența organizației.

 

Instruirea auditorilor publici în utilizarea platformei naționale de raportare electronică contribuie direct la îmbunătățirea guvernanței și transparenței în sectorul public. Aceasta asigură că resursele publice sunt gestionate eficient și responsabil, sporind încrederea cetățenilor în integritatea și eficacitatea administrației publice. Prin facilitarea accesului la informații veridice și corecte despre activitățile de audit intern, se îmbunătățește supervizarea și controlul utilizării fondurilor publice, ceea ce duce la o utilizare mai responsabilă a resurselor și la o mai bună răspundere față de cetățeni.

 

Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern poate fi consultat aici.

440 просмотры

Дата публикации:

23 Январь /2024 08:00

Catalogul tematic

Aудит

Ключевые слова

audit intern | Audit | control managerial | control

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon