Новости

Situația fluxurilor de numerar: întocmirea, erori admise, recomandări practice

Situația financiară redă o parte din imaginea generală care se poate percepe asupra dezvoltării entităţii. În aşa fel se ajută la perceperea corectă a efectului diferitor tranzacţii asupra poziţiei financiare, performanței financiare şi, respectiv, a numerarului.

 

În articolul „Întocmirea Situației fluxurilor de numerar: erori frecvente și recomandări practice”, elaborat de către Rodica Cușmăunsă, care este publicat în ediția din august a „monitorului fiscal FISC.md”, autorul articolului afirmă că pe lângă informaţiile referitoare la poziţia financiară şi la performanţele unei entităţi, care sunt furnizate, în special, de bilanţ şi de situaţia de profit şi pierdere, utilizatorii informaţiilor contabile sunt cointeresaţi şi de informaţia cu privire la capacitatea entităţii de a genera numerar.

 

În opinia expertului, necesitatea întocmirii Situaţiei fluxurilor de numerar este determinată de diferenţa dintre rezultatul activităţii (profit sau pierdere) şi disponibilităţi băneşti ale entităţii, datorită faptului că:

 

  • nu orice venit indicat în situaţia de profit şi pierdere reprezintă o încasare, aşa cum
  • nu orice cheltuială prezentată în situaţia de profit şi pierdere reprezintă o plată.

 

Din articolul publicat în nr. 5 (82) al „monitorului fiscal FISC.md” deținătorii unui abonament al publicației vor mai afla că controlul eficient al indicatorilor Situației fluxurilor de numerar va aduce numeroase beneficii societății precum:

 

∙      stabilirea capacității de achitare a datoriilor;

∙      un control și suport decizional;

∙      stabilirea unei imagini de ansamblu asupra situației financiare;

∙      efectuarea unor planificări ale activității pe termen mediu și lung;

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

991 просмотры

Дата публикации:

04 Август /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

fluxul | plati in numerar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon