Новости

Sporirea transparenței acțiunilor de control

Proiectul Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (SI RSC), discutat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 22 ianuarie anul curent, a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în scopul sporirii transparenței acțiunilor de control, prin furnizarea către toate persoanele interesate a informației aferente controalelor.

 

Conform conceptului, sistemul va reprezenta o platformă informatică comună, ce va interacționa cu Registrul de stat al unităților de drept şi alte registre de stat relevante ce conțin date cu privire la activitatea agenților economici necesare controlului și va facilita automatizarea evidenței controalelor efectuate şi furnizarea tuturor informațiilor ce țin de realizarea acestora. Pentru mediul de afaceri, RSC va oferi informații despre controalele planificate/inopinate aflate în curs sau efectuate, mecanisme de notificare și contestare online a documentelor emise de către organele de control în format digital.

 

Implementarea proiectului va asigura dezvoltarea noilor posibilități tehnologice pentru o mai bună evidență centralizată a informației sistematizate cu referire la controalele de stat planificate/inopinate, inclusiv în cadrul procedurii de eliberare a actelor permisive, analiza riscurilor și evaluarea activității organelor de control. SI RSC va utiliza direct mecanisme de evaluare a indicatorilor de performanță a organelor de control și colectare de date, pentru a reduce eforturile suplimentare ale organelor de control și ale Cancelariei de Stat în calitate de autoritate de supraveghere a controalelor.

 

Dezvoltarea sistemului va asigura creșterea calității și eficacității controalelor efectuate, transparenței operațiunilor de control pentru întreprinderi și cetățeni; evidența și monitorizarea mai riguroasă a nivelului de implementare și realizare de către organele de control a indicatorilor de performanță. Totodată, implementarea SI va permite schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) cu registrele departamentale gestionate prin sistemele informatice deținute de autoritățile publice din Moldova pentru a primi automat date relevante sau pentru a verifica datele furnizate de persoanele supuse controlului.

 

Subiecți ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ținerii SI RSC vor fi: statul (proprietar al SI); 2) Cancelaria de Stat (posesor și deținător al SI); IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (administratorul tehnic al SI); organele de control (furnizori, registratori și destinatari ai SI); persoanele fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător şi sunt pasibile controlului, precum şi orice persoană care dorește să acceseze şi să vizualizeze datele, în limitele accesibilității informațiilor, în calitate de destinatari ai SI RSC.

 

Se prevede și dezvoltarea versiunii mobile a SI pentru a permite aplicarea RSC la distanță de către inspectorii aflați în misiune, completarea listelor de verificare în format electronic, analiza riscurilor în regim automatizat cu excluderea factorului uman, generarea rapoartelor tematice la zi, evaluarea organelor de control din perspectiva atingerii obiectivelor stabilite pentru perioada de raportare în baza indicatorilor de performanță și valorilor-țintă.

 

Conform datelor preliminare, implementarea proiectului implică cheltuieli în mărime de până la 14,36 mil. lei, ce urmează a fi acoperite din bugetul „Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii”, susținut financiar de Banca Mondială.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

530 просмотры

Дата публикации:

24 Январь /2024 08:01

Catalogul tematic

Налоговые новости | Налоговый контроль

Ключевые слова

acte de control | actiuni

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon