Новости

Stagiile plătite în sectorul public

Inițiativa legislativă ce are drept scop instituirea modalității de efectuare a stagiilor plătite în sectorul public a obținut avizul Executivului, Hotărârea Guvernului nr. 65 din 17 februarie 2023 fiind publicată în Monitorul Oficial din 18 februarie curent.

 

Conform avizului, Cabinetul de miniștri propune efectuarea stagiilor plătite de către persoanele care au vârsta între 20-30 de ani (în inițiativă – 18-29 ani), durata unui program de stagiu fiind de maxim 720 ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

 

În același timp, Guvernului propune ajustarea proiectul de lege, care nu conține reglementări privind studiile necesare pentru a realiza un stagiu în serviciul public și nici nu este clară finalitatea stagiilor plătite realizate de către persoanele care nu dețin studii superioare în situația în care proiectul prevede că doar stagiarii care au finalizat un program de stagiu cu calificativul „foarte bine” și dețin studii superioare pot fi propuși spre numire într-o funcție publică de execuție.

 

Astfel, programele de stagii vor fi percepute ca o formă de dobândire a experienței de muncă și acordă posibilitate stagiarilor ca la finalizarea programului să poată fi numiți în funcție publică fără organziarea unui concurs și fără instituirea perioadei de probă.

 

Totodată, în aviz se stipulează că nu este clară excluderea posibilității realizării stagiului în alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, fiind propusă extinderea listei autorităților cu  Secretariatul Parlamentului; Aparatul Președintelui; Cancelaria de Stat; ministerele și autoritățile administrative din subordinea acestora și autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului.

 

Inițiativa legislativă prevede selectarea stagiarilor în bază de concurs și desfășurarea programului de stagiu în temeiul unui contract încheiat între stagiar și autoritatea-gazdă. Stagiarul are dreptul la o bursă, al căruia cuantum va fi egal cu 3 mii lei pentru 160 de ore de activitate, acordată proporțional numărului de ore efectiv desfășurate. Cuantumul bursei va fi stipulat în contractul de stagiu.

 

Conform notei informative a proiectului, pentru implementarea acestuia vor fi necesare resurse financiare din buget, însă sumă va varia în funcție de orele de stagiu efectiv desfășurate de fiecare beneficiar, dar și de numărul de locuri propuse anual de autorități.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării inițiativei.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Парламент Республики Молдова | Правительство Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

810 просмотры

Дата публикации:

21 Февраль /2023 11:24

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

proiect de lege | sectorul public | stagiere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon