Новости

Strategia de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2024 a fost publicată

Obiectivele activității de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2024 sunt:  efectuarea controalelor fiscale la contribuabilii care activează în domeniile economiei naționale evaluate cu nivel ridicat de risc de neconformare fiscală;  sancționarea cazurilor de încălcare fiscală pentru a încuraja conformarea voluntară și concurența loială și eficientizarea sistemului de management al riscurilor prin implementarea proceselor de evaluare a materializării riscurilor stabilite pentru anul fiscal precedent, determinarea segmentelor vulnerabile și intervenția în metodologia de apreciere a scorului de risc prin ajustarea/completarea criteriilor de risc.

 

Obiectivele activității de control sunt incluse în Strategia de control pentru anul 2024, aprobată prin Ordinul nr. 434 din 22 noiembrie 2023, ce conține inclusiv lista agenților economici care urmează a fi supuși controalelor fiscale potrivit planului anual de control pentru perioada 2024. Această listă include 549 de contribuabili.

 

Conform planului, reieșind din calculul efectuat, s-a estimat numărul controalelor fiscale care pot fi planificate pentru perioada anului 2024 pentru direcțiile control contribuabili mari și control post operațional de 582 de controale, iar rezerva de controale neplanificate va constitui 3 953 de controale, ce sunt obligatorii pentru executare în conformitate cu prevederile legale (restituirea TVA, accize, insolvabilitate, subvenționare, etc.).

 

Totodată, pentru evaluarea calității controalelor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a implementat o procedură de evaluare prin completarea unui Formular de evaluare pentru cazurile selectate. Formularul dat este completat de inspectorii fiscali care au efectuat controlul pentru următoarele cazuri de control:

• scorul de risc stabilit în cadrul controlului fiscal este apropiat de scorul de risc stabilit la etapa de planificare;

• cifra de afaceri este mare în raport cu obligațiile fiscale calculate în rezultatul controlului;

• includerea cazurilor de control efectuate de toate direcțiile de control pentru a asigura reprezentativitatea.

Astfel, cel puțin 50 de cazuri de control vor fi selectate trimestrial pentru a fi trecute prin acest mecanism de evaluare a calității. Astfel, pentru circa 200 de cazuri de control efectuate pe parcursul anului 2024 vor fi completate Formularele de evaluare respective.

 

În anul 2024, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale fiscale orientate spre diminuarea următoarelor încălcări: munca la nergu / utilizarea muncii ne(sub)declarate și frauda TVA și contracararea fenomenelor de activitate ilicită de întreprinzător.

 

Domeniile de activitate economică incluse în categoria de risc de neconformare fiscală pentru anul 2024 includ:

  • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreţinerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor;
  • Construcții;
  • Industria prelucrătoare;
  • Transport și depozitare;
  • Activităţi de cazare și alimentaţie publică

 

Strategia de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2024 poate fi consultată aici.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

945 просмотры

Дата публикации:

06 Декабрь /2023 09:07

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

strategii fiscale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon