Новости

Subvenționarea de stat a farmaciilor în localitățile rurale

Statul va oferi subvenții pentru farmaciile amplasate în localitate rurale cu populație minimă de 1000 persoane unde nu există asistență farmaceutică.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali este inclus proiectul Regulamentului privind modul de înființare și subvenționare de stat a farmaciilor în localitățile rurale.

 

Conform proiectului Regulamentului, mărimea subvenției va fi stabilită în funcție de venitul din vânzări lunare medii fără TVA, în modul următor: pentru venitul din vânzări lunare medii fără TVA până la 50 mii lei, suma subvenției lunare – 20 mii lei, în cazul venitului din vânzări de până la 100 mii lei, suma subvenției lunare va constitui 15 mii lei, iar la venitul din vânzări până la 150 mii lei, suma subvenției va fi de 10 mii lei.

 

Totodată, dacă pentru trimestrul raportat volumul total al venitului din vânzări medii fără TVA depășește 450 mii lei, farmacia rurală nu va beneficia de subvenții de stat pentru acest trimestru. Dacă în decursul unui an calendaristic (4 trimestre consecutive) farmacia raportează venit din vânzări medii fără TVA ce depășește 450 mii lei, contractul de subvenționare de stat se anulează.

 

Pentru desemnarea sau selectarea agentului economic ce va beneficia de subvenție de stat pentru desfășurarea activității farmaceutice în localitate rurală, agentul economic va depune electronic, pe adresa: e-ghișeu@amdm.gov.md cerere de solicitare a subvenției de stat privind desfășurarea activității farmaceutice în localitățile rurale.

 

Farmacia rurală subvenționată de stat are obligația de a respecta următoarele condiții:

  • Să fie licențiată pentru desfășurarea activității farmaceutice;
  • Să dispună de contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină privind eliberarea medicamentelor compensate;
  • Să asigure activitatea farmaciei cu echipament de casă de și control;
  • Să asigure farmacia cu sistem informațional automatizat, conexiune internet şi orice alt echipament necesar desfășurării activității

 

Proiectul conține și Lista localităților rurale în care urmează a fi înființate farmacii subvenționate de stat, fiind identificate circa 150 comune/sate care nu dispun la moment de farmacii comunitare, ca si criterii fiind numărul populației (peste 1000 cetățeni), distanța mare de la centrul raional sau drumuri magistrale, prezența Centrului de Sănătate sau oricărei asistențe medicale primare, precum și disponibilitatea autorităților locale prin atribuirea gratuită a încăperilor.

 

Potrivit datelor, rețeaua farmaceutică în RM, constituită la moment din 1510 farmacii autorizate, are o distribuire neuniformă (concentrare preponderentă în municipii si centre raionale – 1022 unități) și insuficientă la nivel rural - doar 488 unități. Din totalul de 1477 sate, asigurate cu farmacii sunt doar 418, iar 1059 de sate nu beneficiază de asistență farmaceutică și acces la medicamente esențiale.

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

587 просмотры

Дата публикации:

26 Сентябрь /2023 08:50

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

activitatea farmaceutica | localitati rurale | subvenționare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon