Новости

Subvenționarea locurilor de muncă: angajatorii pot depune cererile la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Angajatorii care doresc să beneficieze de măsuri privind subvenționarea locurilor de muncă și subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități urmează să depună cererile la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Astfel, măsura de subvenționare a locurilor de muncă, se acordă în conformitate cu art. 36 din Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Conform articolului menționat, angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, cu durata normală a timpului de muncă, cu durata redusă a timpului de muncă sau cu timp de muncă parțial (munca pe fracțiune de normă), șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, repartizați de subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, primesc subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului de bază al angajatului, conform contractului individual de muncă, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.

 

Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

 • tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 de ani: rămași fără ocrotire părintească;
 • persoanele cu dizabilități;
 • șomerii de lungă durată;
 • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
 • persoanele eliberate din locurile din detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
 • victimele violenței în familie;
 • alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.

Pentru anul 2024 ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare a locurilor de muncă, conform art.36 din Legea nr.105/2018, un buget de 7 110,000 lei.

 

Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se acordă conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, potrivit căruia, angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, șomeri cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii) sau 75% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe) din costurile suportate de către angajator, necesare creării sau adaptării locului de muncă și angajării pe o perioadă determinată a personalului de suport, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

 

Pentru anul 2024 ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform art.38 din Legea nr.105/2018, un buget de 1 185,000 lei.

 

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea nr.105/2018, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația privind întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă, conform modelelor aprobate de ANOFM.

 

Pentru a solicita subvențiile menționate mai sus, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați conform legislației;
 • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent, prin prisma prevederilor art.129 alin. (13) din Codul fiscal;
 • să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent

Учреждения:

Национальное агентство занятости населения

466 просмотры

Дата публикации:

07 Март /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

subdiviziune | loc de munca | angajator | forţa de muncă

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon