Новости

Supravegherea vamală asupra mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe: consultări publice

Serviciul Vamal anunță despre consultarea publică la proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind supravegherea vamală asupra mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe. Scopul proiectului este punerea în aplicare a prevederilor articolului 295 alineatului (4) din Codul vamal, potrivit căruia titularul regimului și Serviciul Vamal convin asupra metodelor de supraveghere vamală a mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe.

 

Este de menționat că la 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Codul vamal nr. 95/2021. Prin urmare, potrivit art. 427 alin. (15) din actul legislativ menționat, până la 1 iulie 2024, declararea mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe se va efectua până la ultima zi a lunii imediat următoare celei de gestiune, din momentul trecerii frontierei vamale, în conformitate cu Codul vamal 1149/2000, cu Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal şi cu Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 170-O/2023 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind controlul vamal al mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe.

 

Având în vedere cele indicate, autoritatea vamală menționează că elaborarea proiectului Ordinului este bazată pe expirarea termenului conform art. 427 alin. (15) din Codul vamal, iar realizarea temeiului (art. 295 alin. (4)) vine în necesitatea revizuirii mecanismului și reglementării normelor de activitate la efectuarea controlului vamal al mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe în condițiile Codului vamal nr. 95/2021.

 

Instrucțiunea privind supravegherea vamală asupra mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe, are drept finalitate, stabilirea unor prevederi coerente și predictibile cu referire la controlul vamal al mărfurile transportate prin instalații de transport fixe.

 

Recomandările pe marginea proiectului Ordinului supus consultărilor publice vor fi remise până la data de 22 mai 2024, la adresele de emailuri: ecaterina.tanasiev@customs.gov.mdrodica.cojocari@customs.gov.md sau la adresa: MD-2065, mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

 

Proiectele de documente și alte detalii pot fi consultate în rubrica ”Transparență în procesul decizional”. 

Учреждения:

Таможенная Служба Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

211 просмотры

Дата публикации:

03 Май /2024 07:49

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

mărfuri transportate | consultari publice | evidenta marfurilor | Codul vamal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon