Новости

Taxa vamală la importul materiei prime utilizate în procesul de producere poate fi diminuată

Pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 26 septembrie curent este inclus proiectul modificărilor la Legea nr. 341/2022 pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizări în vederea asigurării condițiilor favorabile de activitate a producătorilor autohtoni și a unui climat investițional favorabil în RM.

 

Prin promovarea acestui proiect, în afirmația autorilor inițiativei, este lansată procedura de revizuire a politicii tarifare la importul materiei prime utilizate în procesul de producere, care nu este disponibilă pe piața internă și nu poate fi importată, în regim preferențial, în cadrul Acordurilor de liber schimb în vigoare.

 

Modificările au fost elaborate în baza propunerilor companiilor din RM, însoțite de argumente justificative și cuantificabile, precum și listei pozițiilor tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor în vederea diminuării taxei vamale la import. Se prognozează că aplicarea noilor reglementări va contribui la crearea condițiilor avantajoase pentru procurarea materiei prime de pe pieţele alternative, reducerea riscului de dependență de o singură piaţă de aprovizionare, preţuri mai avantajoase pentru produsele finite și sporirea dezvoltării industriei de prelucrare.

 

Astfel, proiectul prevede modificări pentru 59 de poziții tarifare, din care: pentru 5 - se modifică taxa vamală din 15% în 5%; pentru 13 - din 5% în 0%; pentru 15 - din 10% în 0%; pentru 1 - din 20%  în 0%; pentru 1 - din 15% în 0%; pentru 1 - din 5,5% în 5,2%; pentru 1 - din 6,5% în 5%; pentru 3 - din 6,5% în 0%; pentru 3 - din 1% în 0%; pentru 3 - din 8% în 0%. În altă ordine de idei, se propune introducerea a 4 poziții tarifare noi și pentru 8 poziții tarifare sunt introduse modificări de ordin tehnic.

 

Totodată, reieșind din angajamentele Moldovei din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului privind taxa vamală maximă aplicată, se propune a fi operate modificări pentru 15 poziții tarifare: HS 0102 29 210; HS 0102 29 410; HS 0102 29 510; HS 0102 29 610; HS 0102 29 910; HS 1207 29 000; HS 8443 91 100; HS 8443 19 400; HS 8443 91 910; HS 8443 91 990; HS 8443 99 100; HS 8443 99 900; HS 8544 70 000; HS 9001 30 000; HS 9030 40 000.

 

Adițional, în vederea rectificării unor erori, au fost introduse modificări tehnice de completare a descrierii mărfurilor la nivel dezagregat, precum și au fost suplinite sau excluse note de la cap. 24 și cap. 30.

 

Implementarea prevederilor proiectului, conform estimărilor prealabile, nu necesită careva cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Totodată, modificarea taxelor vamale poate avea un impact la bugetul de stat în valoare de aproximativ $1,25 mil (calculele au fost efectuate în baza importurilor RM pentru anul 2023).

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

619 просмотры

Дата публикации:

22 Сентябрь /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

import de marfuri | taxe vamale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon